Klage stopper ikke nye ambulancekontrakter

Falcks klage over Region Syddanmarks ambulanceudbud får ikke konsekvenser for regionens indgåelse af kontrakter med Responce og BIOS. Sagen er nemlig så kompleks, at klagen først forventes færdigbehandlet i løbet af 2015 – og derfor har klagen ikke fået opsættende virkning. Dermed kan regionen nu underskrive de nye ambulancekontrakter.

Falck har valgt at klage til Klagenævnet for Udbud, fordi redningskorpset mener, at udbudsprocessen ikke er foregået ordentligt.

Nu har klagenævnet imidlertid meddelt, at der grundet sagens kompleksitet først kan forventes en afgørelse på klagesagen i løbet af første halvår af 2015 – og at indgåelse af de nye kontrakter ikke kan afvente dette. Falcks nuværende kontrakt med Region Syddanmark udløber den 31. august 2015.

Klagenævnet lægger i sin afgørelse til grund, at Falcks tab – hvis betingelserne herfor er opfyldt – vil kunne kompenseres ved erstatning.

”Vi har stor forståelse for, at en grundig behandling af Falcks klage tager tid, og for at tidspunktet for klagenævnets afgørelse således kan komme for tæt på udløbet af Falcks kontrakt. Når procesmæssige forhold omkring sagen gør, at dette er situationen, må hensynet til patientsikkerheden naturligvis gå forud for hensynet til Falcks klage”, siger regionsdirektør Niels Thorup fra Falck.

Annonce