Folketinget holder stor høring om fremtidens beredskab

Onsdag gennemfører Folketingets Forsvarsudvalg en stor høring om fremtidens beredskab. Målet med høringen er at undersøge den aktuelle status for det danske beredskab og se fremad mod kommende udfordringer. Under høringen vil en række eksperter også dykke ned i emner som trusselsbilledet, sikkerhedsmæssige udfordringer og hvordan samfundet bedst griber sine beredskabsopgaver an.

Høringen afholdes i Landstingssalen på Christiansborg. Høringen er åben for alle, men tilmelding er nødvendig. Desuden sendes høringen live på Folketingets hjemmeside.

Programmet er følgende:

 • 12.00-12.05: Velkomst, ved formanden for Folketingets Forsvarsudvalg, Rasmus Jarlov (KF)
 • 12.05-12.10: Indledende bemærkninger, ved formanden for Danske Beredskaber, beredskabsdirektør Jarl Vagn Hansen
 • 12.10-12.25: Oplæg til det kommende beredskabsforlig: Regeringens syn på fremtidens beredskab i Danmark, ved forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V)
 • 12.25-12.40: Hvor står det danske beredskab anno 2024 og hvilke udfordringer lurer i horisonten for dansk beredskab? Oplæg ved direktør for Beredskabsstyrelsen, Laila Reenberg
 • 12.40-13.00: Opfølgende spørgsmål til forsvarsministeren og direktøren for Beredskabsstyrelsen fra Forsvarsudvalgets medlemmer og salen
Tema: Truslerne
 • 13.00-13.10: Hvordan ser det store trusselsbillede mod Danmark ud, oplæg ved forhenværende ambassadør og forfatter til Zilmer-rapporten, Michael Zilmer Johns
 • 13.10-13.20: Beredskabsmæssige udfordringer i forbindelse med moderne energiinfrastruktur Oplæg ved Associate Professor, Ph.D. ved DTU, Lars Schiøtt Sørensen
 • 13.20-13.30: De hybride trusler (cyber), oplæg ved pensioneret major og ekspert i IT og cybersikkerhed, John M. Foley
 • 13.30-13.40: Risici og ekstremt vejr i fremtidens klima, oplæg ved chef for Nationalt Center for Klimaforskning ved DMI, Adrian Lema (via videolink)
 • 13.40-14.10: Opfølgende spørgsmål fra Forsvarsudvalgets medlemmer og tilhørere
Tema: Visioner for dansk beredskab og samfundssikkerhed
 • 14.25-14.35: Hvordan bør samfundet gribe sine beredskabsopgaver an, oplæg ved lektor ph.d., faglig leder af Forsvarsakademiets Center for samfundssikkerhed Rasmus Dahlberg
 • 14.35-14.45: De svenske erfaringer. Sveriges beredskab over for krig og kriser. Oplæg ved generaldirektør for Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB), Charlotte Petri Gornitzka (via videolink)
 • 14.45-14.55: Forsikring af Danmark – hvad bør samfundet prioritere for at blive mere kriseparat i mødet med fremtidens trusler? Oplæg ved underdirektør hos Forsikring og Pension, Pia Holm Steffensen
 • 14.55-15.05: Kommunernes varetagelse af fremtidens beredskabsopgaver, oplæg ved formand for KL’s Klima- og Miljøudvalg, borgmester Birgit S. Hansen
 • 15.05-15.15: Har beredskabet brug for flere ressourcer? Oplæg ved lektor på katastrofe- og risikomanagementuddannelsen ved Københavns Professionshøjskole, Lene Sandberg
 • 15.15-15.25: Hvordan ruster vi beredskabsenhederne ude i landet til fremtidens beredskabsopgaver? Oplæg ved bestyrelsesmedlem hos Danske Beredskaber, beredskabsdirektør Jakob Vedsted Andersen
 • 15.25-15.55: Opfølgende spørgsmål til oplægsholderne fra Forsvarsudvalgets medlemmer og tilhørere
 • 15.55-16.00: Afrunding og tak for i dag, ved formanden for Folketingets Forsvarsudvalg, Rasmus Jarlov (KF) .

Annonce