Fotofælde bremsede brandfolk

Foto: Rigspolitiet

En markbrand udviklede sig til en alvorlig bét for tre brandfolk fra Falck i Otterup. På vej til brandstationen klappede politiets fotofælde, og de tre brandfolk fik bøder på i alt 3.500 kroner for at køre henholdsvis 79 kilometer og 65 kilometer på vejen, hvor hastighedsbegrænsningen er 50 kilometer i timen.

“Vi kører jo ikke hasarderet, men en smule overskridelse kan forekomme på vej til en brand”, siger brandmand Jørgen Svensson, der indkasserede en bøde på 1.000 kroner, til TV 2 Fyn.

Brandfolkene har godkendt billederne snuppet i forbifarten af politiets fotofælder, men de vil ikke betale bøderne, som de kalder dybt urimelige. “Der er helt grotesk, at vi maksimalt må køre 50 kilometer i timen på vej til Falck-stationen, og så kan vi skifte til et langt større og tungere køretøj, og så er det legalt at køre for stærkt”, konstaterer tillidsmand Svend Aage Rasmussen. “Vi har bedt om juridisk bistand fra LFDB og er parate til at gå rettens vej for at få prøvet sagen. Vi ønsker en klar praksis for, hvordan deltidsansatte brandfolk skal køre i private biler på vej til brand”, siger tillidsmanden til TV 2 Fyn.

Brandfolkene har også henvendt sig til politimesteren i Odense for at få en dispensation fra færdselsloven, men har fået afslag. Falck vil ikke betale bøderne, da der er tale om privat kørsel. Når det gælder ambulancer har Falck en aftale med politiet, der forhindrer ekstraregninger. Her sender Falck bødeforlægget retur.

Vil give vimpel til brandfolk

Dansk Folkepartis gruppeformand, Kristian Thulesen Dahl, har på baggrund af sagen bedt justitsminister Frank Jensen (S) om at løse problemerne for landets deltidsansatte brandfolk i forbindelse med deres kørsel i egen bil frem  til brandstationen.

“Når man ved, hvor afgørende vigtigt det er, at brandmandskab når frem til et ulykkessted så hurtigt som muligt, virker det helt forkert, at mandskabet idømmes bøder for at køre for stærkt. Det er ikke alene materielle værdier, det er også ofte menneskeliv, der står på spil”, siger Kristian Thulesen Dahl.

“Det er mit indtryk, at det frivillige (deltidsansatte, red.) mandskab generelt består af en flok særdeles samfundsbevidste og seriøse mennesker, og derfor har jeg ikke nogen betænkeligheder ved at give disse frivillige muligheden for at køre udrykningskørsel”, siger Kristian Thulesen Dahl, og fortsætter: “Jeg kunne i den forbindelse tænke mig muligheden af at justitsministeren introducerer en særlig vimpel eller lignende, som medlemmerne af det frivillige brandkorps kan identificere sig med i de tilfælde, hvor de bliver nødt til at køre hurtigere end Færdselsloven tillader”.

Annonce