Fartbøde-sag vækker opsigt hos brandfolk

Foto: Rigspolitiet
Arkivfoto

En aalborgensisk betjent slap for en fartbøde, fordi hans chef bad ham om at skynde sig. Det har vakt opsigt hos en gruppe brandfolk i Otterup, der i 2002 fik en bøde, fordi de kørte for stærkt, da alarmen gik. I sagen fra Otterup fandt domsmandsretten ingen formildende omstændigheder – færdselsloven var blevet overtrådt, selv om de tre brandmænd var blevet blitzet, da de var på vej til brandstationen, efter at brandalarmen havde lydt.

Derfor nåede retten dengang frem til, at der var ikke grundlag for at fravige de almindelige gældende regler for overtrædelse af færdselslovens bestemmelser. To af brandfolkene blev idømt bøder på hver 1.000 kroner, mens een brandmand fik 1.500 kroner i bøde for at have overtrådt hastighedsbegrænsningen på 50 km/t.

Siden er landets deltidsbrandmænd blevet opfordret til at holde sig på den rigtige side af fartgrænsen, selv om brandalarmen er gået og redningskøretøjerne skal hurtigt ud. “Vi har efter Otterup-dommen sagt til vore medlemmer, at de pinedød skal overholde fartgrænserne, koste hvad det vil. Også om der så står menneskeliv på spil”, siger formanden for Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk, Karsten Andersen, til TV2 Fyn.

Med dommer over Aalborg-betjenten har Vestre Landsret omstødt afgørelsen fra byretten i Aalborg, der mente, at betjentens ærinde ikke kunne begrunde fartoverskridelsen. Politibetjenten, der er ansat i uropatruljen, nægtede fra starten at betale bøden på 1.000 kroner. Det var nemlig hans chef, der havde bedt betjenten stille på stationen så hurtigt som muligt, fordi politiet havde fået nys om en våbenoverdragelse i byens rockermiljø. Ifølge Vestre Landsret har Christian Søby ganske vist brudt færdselsloven ved at køre for hurtigt, men på grund af de særlige omstændigheder i netop denne sag, slipper han for at skulle betale bøden.

Karsten Andersen har fulgt sagen fra Aalborg, og vil nærlæse dommen. Siden bøderne til brandfolkene på Fyn blev uddelt ved retten i Odense, har Landsklubben ved gentagne henvendelser til politikerne og justitsministeren gjort opmærksom på, at bøderne efter brandfolkenes opfattelse har skabt et problem for de hurtige udrykninger. “Ingen vil høre på os”, siger Karsten Andersen til TV2 Fyn. Han vil i lyset af dommen over Aalborg-betjenten atter henvende sig til Christiansborgs politikere for at få løst problemet.

Annonce