Frederiksborg Brand & Redning får penge til at starte tre nye brandkadethold

Organisationen Unge i Beredskabet, der er støttet af Velux-Fonden og Forsvarsministeriet, har tildelt Frederiksborg Brand & Redning økonomiske midler til at opstarte tre nye brandkadethold til september 2019. Ordningen vil omfatte unge fra Hillerød, Furesø og Gribskov kommuner, og brandkadetholdene bliver bredt forankret i de respektive kommuner.

Frederiksborg Brand & Rednings ordning med brandkadetter har til formål at give unge mellem 13 og 18 år indsigt og kompetencer i brand og redning. Der fokuseres på praktiske øvelser, hvor deltagerne bl.a. får lov til at prøve kræfter med førstehjælp, frigørelse, røgdykning og apparatbrug.

Udover at få konkrete kompetencer, som de kan bruge i forbindelse med en fremtidig ungdomsuddannelse og et fritidsjob, er undervisningen med til at styrke de unges selvværd. Deltagerne får via de praktiske øvelser indsigt i, hvad det vil sige at indgå i et team og træffe selvstændige beslutninger, idet de får afprøvet forskellige roller, f.eks. som holdleder. Dermed er undervisningen med til at give de unge værktøjer indenfor personligt lederskab, teambuilding, kommandostrukturer, socialisering og omsorg.

Brandkadetterne er begejstrede

”Jeg er utrolig glad for, at Unge i Beredskabet har valgt at bevillige Frederiksborg Brand & Redning midler til at opstarte tre nye brandkadethold, så vi kan give endnu flere unge mennesker en mulighed for at få livreddende kompetencer og indsigt i beredskabets mange opgaver. Jeg har haft fornøjelsen af at tale med nuværende brandkadetter, og det glæder mig at se deres begejstring for brandmandsfaget, da vores daglige tryghed blandt andet afhænger af alle vores dygtige brandfolk. Med endnu flere brandkadethold håber jeg derfor også, at vi er med til at tiltrække en ny generation af dygtige brandfolk”, siger Kirsten Jensen, der er formand for beredskabskommissionen og borgmester i Hillerød.

Brandkadetordningen også kan være med til at sikre nye brandfolk, herunder at tiltrække nye profiler i beredskabet og skabe mere mangfoldighed i det operative beredskab.

”Jo mere mangfoldighed vi har, des flere kompetencer får vi, hvilket i sidste instans betyder, at vi bliver endnu bedre til at løse vores opgaver, når vi er ude på indsatser. Jeg har derfor et ønske om, at det operative beredskab i højere grad kommer til at afspejle den lokale befolkning, og jeg bliver glad for at se, at der på brandkadetholdene er så stor spredning, når det gælder køn, etnicitet og baggrund”, fortæller Sean Bisgaard, der er chef for drift, logistik og operativt område hos Frederiksborg Brand & Redning.

Brandkadetholdene er bredt forankret i de respektive kommuner, hvor blandt andet de lokale ungdomsskoler spiller en afgørende rolle for holdenes succes. I Gribskov Kommune har man således allerede igangsat et pilothold, der skal give gode erfaringer til brug for den officielle opstart af Gribskovs brandkadethold i september 2019, hvor Furesø og Hillerød kommuner ligeledes åbner dørene for to nye brandkadethold.

Annonce