Fyrværkeribranden: Kolding Kommune betaler regning for ødelagt materiel

Byrådet i Kolding har vedtaget, at Kolding Kommune betaler 120.000 kr. til Vamdrup Kommune til dækning af de to køretøjer fra Vamdrup Brandvæsen, som gik tabt ved fyrværkeribranden i november. En tankvogn og en indsatsledervogn fra Vamdrup Kommune gik tabt ved branden, men ifølge Beredskabsstyrelsen var Kolding Kommune ikke juridisk forpligtet til at betale for køretøjerne.

Beredskabsforvaltningen i Kolding havde spurgt Beredskabsstyrelsen til råds, efter at Vamdrup Kommune besluttede, at man ville forsøge at få tabet dækket af Kolding Kommune. Beredskabslovens bestemmelser om betaling for assistance omfatter ifølge Beredskabsstyrelsen imidlertid kun betaling for variable udgifter hos det brandvæsen, som kaldes til assistance, f.eks. lønninger og brændstof. Beredskabsstyrelsens vurdering var derfor, at spørgsmålet i sidste ende måtte bero på en forsikringsretlig afgørelse.

Efter anbefaling fra beredskabskommissionen har Kolding Kommune imidlertid besluttet at betale de 120.000 kr., idet man dog anbefaler, at beredskabskommssionerne i Kolding, Vamdrup og Christiansfeld laver en samlet vurdering af hvilket brandmateriel, der bliver behov for i den nye storkommune, som de tre kommuner vil danne ved kommunalreformen.

Samtidig besluttede byrådet i Kolding, at beredskabet får en tillægsbevilling på 2.260.000 kr. til at erstatte det materiel, der gik tabt under indsatsen i Seest. Det drejer sig blandt andet om en autosprøje, en kommandovogn samt diverse brandslukningsudstyr. Ligeledes vil der blive indkøbt en ny 15 personers minibus til transport af mandskab ved fremtidige indsatser.

Beredskabet i Kolding fik også udsættelse med en planlagt rammebesparelse på 1 mio. kr., som beredskabet ellers var blevet pålagt. Besparelsen skulle i givet fald være opnået gennem en reduktion af udrykningsberedskabet, og set i lyset af fyrværkeribranden havde beredskabet søgt byrådet om at undgå den reduktion. Byrådet vedtog at udsætte besparelsen til 2007.

Annonce