Hovedstadens Beredskab fik overskud på 37 mio. kr.

Arkivfoto: Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab kom ud af sit første driftsår med ganske mange penge på bankbogen. En kombination af flere indtægter end ventet og tilbageholdenhed på udgiftssiden førte således til, at det fælleskommunale beredskab fik et overskud på ikke mindre end 37 mio. kr. Overskuddet bliver overført til de kommende år, hvor det især planlægges anvendt på investeringer i materiel og it.

Overskuddet på næsten 37 mio. kr. skyldes først og fremmest, at der på udgiftssiden blev brugt 27 mio. kr. mindre end budgetteret. På lønkontoen blev der således sparet 10 mio. kr., blandt andet på grund af ledige stillinger. En tilsvarende besparelse kan henføres til, at der blev investeret mindre end budgetteret på it, køretøjer og øvrigt materiel.

På indtægtssiden havde Hovedstadens Beredskab i 2016 indtægter på 562 mio. kr., hvilket var godt 9 mio. kr. over budgettet. De ekstra indtægter kommer alle fra beredskabets indtægtsdækkede virksomhed. Ifølge Hovedstadens Beredskab dækker det primært over, at der er blevet budgetteret forsigtigt med indtægter fra ABA-anlæg – både installation og udrykning til blinde alarmer – og at der dermed er faktureret 4 mio. kr. mere end ventet. Endvidere har beredskabet fået 2 mio. kr. mere end ventet i refusion for barsel og sygefravær.

Investerer overskud i materiel og it

Hovedstadens Beredskab vil anvende overskuddet på nye initiativer i perioden 2017-2019. Samtidig påpeger Hovedstadens Beredskab dog også, at den opsparing, som er opstået på grund af overskuddet, vil udgøre en sikkerhed for, at beredskabet når i mål med de krævede besparelser, som har resulteret i, at budgettet fra 2017 er reduceret med 22,4 mio. kr.

Den største del af opsparingen, nemlig 17 mio. kr., skal gå til investeringer i materiel og it, hvor der særligt i forhold til materiel er et efterslæb, hvis det skal undgås, at materiellet gradvist bliver forringet. Yderligere 8 mio. kr. skal gå til den fortsatte implementering af Hovedstadens Beredskab, blandt andet ensartet mundering og materiel, nyt vagtplansystem, nyt disponeringssystem, et rekrutteringssystem samt fælles design. 5 mio. kr. vil blive anvendt på fælles kultur, blandt andet i form af ledelses- og medarbejderudvikling. Og så skal 1,1 mio. kr. dække udgifterne ved flytning af beredskabets frivilligenhed og ungdomsbrandkorps fra Dæmningens brandstation, der lukkes helt i løbet af 2017. De resterende midler går blandt andet til oprettelse af et nyt uddannelsescenter.

Ambulancer har – formentlig – givet overskud

Hovedstadens Beredskab holder økonomien i beredskabets ambulancekontrakt med Region Hovedstaden hemmelig.

Det fremgår dog af beredskabets regnskab, at der for 2016 skal betales 0,5 mio. kr. til Københavns Kommune. Ifølge beredskabets vedtægter skal Københavns Kommune – der indgik ambulancekontrakten forud for etableringen af Hovedstadens Beredskab – modtage et eventuelt overskud fra kontrakten, ligesom kommunen skal dække et eventuelt underskud. At der betales 0,5 mio. kr. til kommunen tyder således på, at ambulancerne i 2016 har givet et overskud i denne størrelsesorden.

Annonce