Præhospital

Region er klar til lørdagens overtagelse af akutlægebiler

Lørdag overtager Region Midtjylland driften af akutlægebilerne i Aarhus, Grenå, Randers og Horsens fra Falck. De nye VW Touareg akutlægebiler er på plads, og regionen har ansat 19 lægeassistenter. Forventningen er, at det tætte samarbejde med hospitalerne om drift af akutlægebilerne vil styrke kvalitet og innovation af den akutte hjælp til borgerne.

Brandvæsen

Østsjællands Beredskab på vej mod opløsning

Efter at Køge Kommune har besluttet at forlade Østsjællands Beredskab, tyder alt på, at beredskabet nu er på vej mod opløsning. Fire af ejerkommunerne drøfter oprettelsen af et nyt beredskab, som vil indebære, at brandstationerne i Tåstrup og Greve skal erstattes af én ny station. Men flere af de andre og mindre ejerkommuner risikerer at bliver efterladt alene tilbage.

Præhospital

Lovforslag om autorisation af ambulancebehandlere vedtaget

Folketinget har med stort flertal vedtaget lovforslaget om autorisation af ambulancebehandlere og registrering af ambulancebehandlere med særlig kompetence (paramedicinere). Lovforslaget blev i dag 3. behandlet i Folketingssalen, og det blev vedtaget med stemmerne 96 for og 9 imod. Alene Enhedslisten stemte imod lovforslaget, men det var begrundet i utilfredshed med andre dele af forslaget.

Foto: Rigspolitiet
Politi

Minister: Værditransporter får ikke samme parkeringsregler som brandvæsener

I dag gælder færdselslovens almindelige standsning- og parkeringsforbud ikke for politiet, brandvæsener og redningskorps. Og den undtagelse vil – trods et politisk ønske – ikke blive udvidet til at omfatte private værditransporter. Det slår transportminister Ole Birk Olesen fast. Ifølge ministeren kan værditransporternes behov ikke sammenlignes med beredskabets.

Præhospital

Region Hovedstaden vil selv køre ambulancer

I al stilhed har Region Hovedstaden taget initiativ til at drive en del af ambulancetjenesten i eget regi. Årsagen er ifølge regionen, at de nuværende leverandører – Falck og Hovedstadens Beredskab – i flere tilfælde har haft vanskeligt med at stille med det ønskede antal ekstra-ambulancer ved større begivenheder. Derfor vil regionen selv indkøbe og drive to ambulancer.

Præhospital

Ingen sprogkrav til udenlandske ambulancebehandlere

Statsborgere fra andre EU-lande vil blive omfattet af den nye autorisationsordning for ambulancebehandlere, men Styrelsen for Patientsikkerhed vil ikke stille krav til danske sprogfærdigheder, inden der meddeles autorisation til udenlandske ambulancefolk. Kun hvis ambulancefolkene kommer fra lande udenfor EU, skal de bestå en danskprøve.