Ingen brandfolk har fået anerkendt kræft som erhvervssygdom siden 2012

Siden 2012 har ingen danske brandfolk fået anerkendt en kræftsygdom som erhvervssygdom. Det viser nye tal fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. I perioden har op imod 90 brandfolk ellers søgt om at få anerkendt deres kræftsygdom, men sagerne er blevet afvist, da Erhvervssygdomsudvalget ikke mener, at der er årsagssammenhæng mellem brandmandsjobbet og kræft.

Det er Arbejdstilsynet, som har udarbejdet den nye opgørelse over anerkendte og afviste erhvervssygdomssager med en kræftdiagnose inden for branchen ”brandvæsen” i perioden 2012 til 2017. Ifølge opgørelsen har der i den periode i alt været behandlet 92 sager.

Opgørelsen viser ikke præcise tal for de enkelte år, men i 2012, 2015, 2016 og 2017 er der behandlet ”under 5” sager, mens der i 2013 blev behandlet 30 og i 2014 blev behandlet 50 sager. I 2012 blev der anerkendt ”under 5” sager, men alle sager i de andre år er blevet afvist.

Udvalg vurderer årsagssammenhæng

Når der kommer ny forskning på arbejdsskadeområdet, er det Erhvervssygdomsudvalget, der vurderer, om den nye forskning indebærer, at der foreligger tilstrækkelig medicinsk dokumentation for årsagssammenhæng mellem en bestemt arbejdsrelateret påvirkning og udviklingen af en specifik sygdom.

Hvis udvalget finder, at der er tilstrækkelig dokumentation for årsagssammenhæng, optages sygdommen på erhvervssygdomsfortegnelsen, hvorefter den kan anerkendes administrativt som en arbejdsskade. Og en sådan anerkendelse findes altså endnu ikke for brandfolk.

Minister: Nye undersøgelser skal vurderes

To nye undersøgelser tyder ellers på, at der netop kan være en årsagssammenhæng mellem jobbet som brandmand og sygdomme. Og det skal Erhvervssygdomsudvalget nu kigge på:

”Jeg har oversendt resultaterne fra forskningsprojekterne Biobrand og Epibrand om brandfolks udsættelse for partikler til Erhvervssygdomsudvalget, som jeg har bedt om at orientere mig om resultatet af dets drøftelser af de to forskningsprojekter samt udvalgets videre arbejde på området”, fortæller beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

”Jeg vil samtidig gerne fremhæve, at man kan få genoptaget sin sag i de situationer, hvor ny viden har ledt til at en ny sygdom er optaget på erhvervssygdomsfortegnelsen”, siger ministeren – og tilføjer: ”Det skal være sikkert at gå på arbejde i Danmark. Skulle skaden ske, er det vigtigt for mig, at alle, der kommer ud for en ulykke eller bliver syge af deres arbejde, får den erstatning, de er berettiget til. Jeg vil gerne understrege, at det for mig er vigtigt, at der er sammenhæng i indsatsen for at sikre et godt arbejdsmiljø, og at den forebyggende indsats såvel som behandlingen og anerkendelse af arbejdsskader tager afsæt i den nyeste forskning”.

Annonce