Rapport: Beredskabsstyrelsen mangler en tredjedel af vagtstyrken

Arkivfoto: Lasse Christiansen

Beredskabsstyrelsen mangler ifølge egne tal mere end hver tredje medarbejder for at kunne opretholde den daglige vagt. Det er en af konklusionerne i en intern rapport, der er lavet for at klarlægge konsekvenserne af en ny vagtordning, som Beredskabsstyrelsen har måttet indføre for at overholde arbejdsmiljøloven.

Den nye vagtordning medfører, at der hver dag mangler mere end en tredjedel af det personel, der går i vagt, alene fordi de afspadserer timer optjent ved vagt, står der i rapporten. Det oplyser Centralforeningen for Stampersonel (CS).

Tallene ryster CS’ formand, Jesper K. Hansen. ”Beredskabsstyrelsen står med et enormt problem. Situationen er uholdbar, for det betyder jo, at beredskabet ikke kan løse den operative opgave, politikerne forventer”, siger Jesper K. Hansen.

Vil anvende flere frivillige og værnepligtige

Rapporten konkluderer ifølge CS, at der ikke er identificeret en enkeltstående løsning på problemet, men den lægger blandt andet op til, at Beredskabsstyrelsen skal anvende flere frivillige og flere værnepligtige befalingsmænd i det operative beredskab. Desuden skal man reducere efteruddannelse til undervisere på redningsspecialistuddannelsen.

Muligheden for at anvende flere værnepligtige betegner CS som en billig lappeløsning på problemet. ”Jeg er tilhænger af værnepligtige, fordi det er blandt de vigtigste værktøjer til rekruttering, men jeg mener ikke, at det her problem løses sådan. Det ligner ren rovdrift, for de værnepligtige i beredskabet har intet værnepligtsråd, og de sidder ikke med i samarbejdsudvalget, så de har intet talerør, og ledelsen kan beordre dem, som den vil”, siger Jesper K. Hansen.

Hviletid og fridøgn giver problemer

Baggrunden, for at der mangler mere end hver tredje ansatte i vagten, er at Beredskabsstyrelsen sidste år måtte overgå til en ny vagtordning for at leve op til arbejdsmiljølovens regler om hviletid og fridøgn.

Beredskabsstyrelsen havde indtil sidste år opereret efter en dispensation, som man fik i 1978. I sommeren 2015 blev der indgået en ny døgnvagtsaftale mellem styrelsen, CS og HOD, men aftalen blev ikke godkendt af Arbejdstilsynet, og den blev derfor annulleret umiddelbart efter. Det førte til, at beredskabscentrene måtte indrette vagterne efter loven, og de overgik til todelt vagt i oktober 2015.

Den ændrede vagt medfører, at der anvendes væsentligt flere personelressourcer på vagten, end da Beredskabsstyrelsen opererede efter den oprindelige dispensation. Samtidig anvendes en væsentlig større del af arbejdstiden nu til tjeneste uden for almindelig tjenestetid.

”Der er kun én løsning, og det er flere ansatte. Det kan godt være, at manglen på ansatte er opstået, fordi Beredskabsstyrelsen har fået sin vagtordning bortdømt, men det skal ikke løses ved at drive rovdrift på unge værnepligtige, udsulte kompetenceniveauet og lade frivillige køre på assistance i stedet for fastansatte. Så må Beredskabsstyrelsens ledelse gå til politikerne og fortælle, at præmisserne har ændret sig, og at der er behov for flere ressourcer”, siger Jesper K. Hansen.

Annonce