Præhospital

To ud af tre ambulancereddere er utilfredse med deres arbejdsmiljø

En ny trivselsmåling hos Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland viser, at to ud af tre medarbejdere er utilfredse med deres arbejdsmiljø. Utilfredsheden handler blandt andet om registrering af løn samt om arbejdsopgaver, frihed og ferie. Ledelsen hos Den Præhospitale Virksomhed erkender, at det ”ikke er den bedste trivselsundersøgelse”, og at der er mistillid til ledelsen.

Brandvæsen

Nu kan brandfolk få genoptaget afviste sager om blærekræft og lungehindekræft

Erhvervssygdomsudvalget og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har besluttet, at blærekræft efter udsættelse for bl.a. sod skal med på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Lungehindekræft efter udsættelse for asbest er allerede optaget på fortegnelsen. Dermed er det nu muligt for brandfolk at få genoptaget sager om blærekræft og lungehindekræft, som tidligere er blevet afvist.

Præhospital

Reddere: Regeringens udspil om lønløft er en provokation

Ambulanceredderne er ikke en af de grupper, som regeringen vil give et ekstra lønløft. Men hos Reddernes Fagforening betegner man regeringens fravalg af redderne som en provokation. For ambulanceredderne er mindst lige så hårdt pressede som sosu’er, fængselsbetjente, pædagoger og sygeplejersker. Ambulanceområdet er faktisk så udsultet, at politikerne snart må vågne, mener foreningen.

Præhospital

Advokat: Regioner kan straffes, hvis trætte reddere pålægges at køre udrykning

Regionerne kan blive straffet og ifalde et erstatningsansvar, hvis de pålægger en ambulanceredder at køre udrykningskørsel, selv om redderen har meddelt, at vedkommende på det tidspunkt af vagten er for træt til, at udrykningskørslen kan ske på fuld forsvarlig vis. Det konkluderer en advokat på baggrund af, at Region Midtjylland har indført en ny praksis på området.

Præhospital

Påbud fra Arbejdstilsynet på vej til AMK-vagtcentral

Efter to tilsynsbesøg er Arbejdstilsynet på vej med et påbud til Region Hovedstadens AMK-vagtcentral. Det har tilsynet varslet overfor Region Hovedstaden. Arbejdstilsynet vil pålægge AMK-vagtcentralen at sikre, at de høje følelsesmæssige krav i arbejdet med at besvare 112-opkald ikke forringer de ansattes sikkerhed og sundhed på kort eller lang sigt.

Brandvæsen

Kollegaer protesterer over bortvisning af fællestillidsmanden hos Beredskab Fyn

I sidste uge valgte Beredskab Fyn at bortvise fællestillidsrepræsentanten på brandstationen i Odense. Det skete, efter at fællestillidsrepræsentanten havde meldt sig syg til en vagt, men ifølge Beredskab Fyn var der reelt tale om en ulovlig udeblivelse. Nu har fællestillidsrepræsentanterne fra to af landets største beredskaber så skrevet til den fynske beredskabskommission, og i brevet betegner de bortvisningen som ”urimeligt og dybt uprofessionelt håndteret”.

Brandvæsen

Vil forbyde PFAS i brandslukningsskum på øvelsespladser

Miljøministeren vil indføre et forbud mod markedsføring og brug af PFAS-holdigt brandslukningsskum på øvelsespladser i Danmark. Det sker for at imødegå nye tilfælde som i Korsør, hvor folk spiste kød med høje mængder PFAS, der stammede fra den nærliggende brandskole. EU vil også indføre et forbud, men et dansk forbud vil kunne træde i kraft tidligere.