Kommune ser ud til at skifte mening om lukning af brandstation

Google Streetview

Det var på kant med sandheden, da formanden for Beredskab & Sikkerhed, borgmester Jan Petersen, i sidste uge udtalte, at en lukning af brandstationen i Hinnerup vil give borgerne i Hinnerup-området et mindst lige så godt serviceniveau som i dag. Og efter at have studeret tallene for responstiderne i området, ser byrådet i Favrskov Kommune ud til at trække sin støtte til lukningen.

Beredskab & Sikkerhed er det fælleskommunale beredskab for Randers, Favrskov og Djursland, og i sidste uge kunne beredskabet meddele, at man ønsker at nedlægge brandstationen i Hinnerup i Favrskov Kommune. I stedet skal området dækkes fra Østjyllands Brandvæsens kommende station i Lisbjerg, som – ifølge Beredskab & Sikkerhed – fremover vil være ”nærmeste/hurtigste enhed for Hinnerup-området, fordi det bliver en fuldtidsbemandet brandstation”.

Bestyrelsesformanden for Beredskab & Sikkerhed, borgmester Jan Petersen fra Norddjurs Kommune, udtalte i den forbindelse blandt andet: ”Med en ny brandstation i Lisbjerg vil Hinnerup-området få et mindst lige så godt serviceniveau som i dag”.

Får et dårligere serviceniveau

Kigger man på det materiale, som er fremlagt for den fælleskommunale beredskabskommission, så er der imidlertid ikke tale om, et Hinnerup-området får samme serviceniveau, hvis området fremover skal dækkes fra Lisbjerg.

I materialet anføres det således alene, at ”den nye station Lisbjerg [vil] dog være den hurtigste udrykningsenhed til større dele af udrykninger i station Hinnerups slukningsområde” og ”Station Lisbjerg vil være nærmeste enhed for en stor del af alle udkald”. Endvidere anføres det, at ”der [vil] være ejendomme i umiddelbar nærhed af den nuværende Station Hinnerup som vil kunne mærke en forskel i, hvor hurtigt en udrykningsenhed kan være fremme”.

I Hinnerup-området har der være stor debat efter meddelelsen om, at den lokale brandstation står til lukning, og nu tyder meget på, at Favrskov Kommune vil trække sin støtte til, at brandstationen lukkes.

Kommunen har ellers i et høringssvar til beredskabskommissionen tilkendegivet, at kommunen kan støtte forslaget. Men efter at kommunalpolitikerne har nærstuderet kortene over responstider for brandstationerne i Hinnerup og Lisbjerg, så ligger det fast, at Lisbjerg kan være hurtigst fremme i Søften-området, mens Hinnerup er hurtigst fremme i Hinnerup og Grundfør – hvor den fremtidige byudvikling ventes at ske.

Det ligger fortsat fast, at man fra brandstationen i Lisbjerg kan overholde servicemålet om, at indsatsen skal være påbegyndt indenfor 10 minutter i 95 pct. af tilfældene. Men det ligger også fast, at det ikke er korrekt, at borgerne i Hinnerup-området vil få samme serviceniveau som i dag.

Ekstraordinært byrådsmøde

Byrådet i Favrskov Kommune planlægger nu at afholde et ekstraordinært byrådsmøde på mandag. Her vil man revidere det høringssvar, der tidligere er afgivet til beredskabskommissionen. I stedet for en lukning af brandstationen i Hinnerup vil kommunen tilsyneladende foreslå, at brandstationen bevares, men at brandstationen i Lisbjerg fremover skal dække Søften-området.

Hvis Beredskab & Sikkerhed vælger at følge Favrskov Kommunes ønske, så kan det blive en dyr omgang.

I dag koster driften af brandstationen i Hinnerup 1,8 mio. kr. om året. Beredskabet havde regnet med at skulle betale 1 mio. kr. om året for en aftale med Østjyllands Brandvæsen, hvilket altså ville give en besparelse på 0,8 mio. kr. Men hvis stationen i Hinnerup skal bevares, samtidig med, at Østjyllands Brandvæsen skal dække en del af området, vil den samlede regning blive på 2,8 mio. kr. – altså 1 mio. kr. mere end i dag.

Det har ikke være muligt at få en kommentar fra borgmester Jan Petersen om hans udtalelse om, at serviceniveauet vil blive mindst lige så godt ved en lukning af brandstationen i Hinnerup.

Annonce