Udskyder beslutning om lukning af brandstationer

Google Maps
Brandstationen i Hadsten

Først i 2016 skal det fælles beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner have fundet de samlede besparelser på 6,8 mio. kr., som beredskabet er blevet pålagt. På kort sigt skal der dog stadig findes besparelser, og det kan bl.a. resultere i, at Falck overtager brandslukningen i Hadsten. I 2016 er stationerne Knebel, Fjellerup, Øster Tørslev og Langå nu i fare for lukning.

Tidligere på året præsenterede Beredskab & Sikkerhed – det nye fælleskommunale beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner – et sparekatalog, som tog højde for et krav om besparelser på 15 pct., svarende til 6,8 mio. kr. I kataloget blev det bl.a. foreslået at lukke brandstationerne i Rønde og Hinnerup samt at reducere beredskabet i Randers, enten gennem en nedlæggelse af 1-minutsberedskabet eller en nedlæggelse af stationens HSE. Men disse spareplaner er nu alle opgivet.

I stedet har det fælles beredskabs politiske styregruppe besluttet, at besparelserne skal findes i to faser: En første fase, der gennemføres efter årsskiftet, og en anden fase, der først skal besluttes i løbet af 2016.

Borgmester: Vi har brug for mere tid

”Med beslutningen om at effektivisere Beredskab & Sikkerhed i to faser giver vi nu beredskabsdirektøren arbejdsro til at sammensætte fremtidige løsninger, der både imødekommer vores krav om et effektivt drevet beredskab og samtid skaber den fornødne sikkerhed for vores borgere”, siger Claus Omann Jensen, formand for den politiske styregruppe og borgmester i Randers.

”Når man lægger fire kommuners beredskaber sammen, så skal der selvfølgelig høstes effektiviseringsgevinster her og nu, men der er simpelthen brug for mere tid, hvis vi skal komme i mål med besparelser i størrelsesordenen 15 pct. Ved at tage det i to faser får den nye beredskabskommission lejlighed til at samtænke hele beredskabet og finde de bedste løsninger. Det er jeg meget tryg ved”, fortæller Claus Omann Jensen.

Nyt sparekatalog med effektiviseringer og harmoniseringer

I et revideret sparekatalog peger Beredskab & Sikkerhed på en række nye sparemuligheder, som kan indgå i både første og anden fase.

I den første fase kan der hentes besparelser på omkring 2,3 mio. kr. ved effektiviseringer og harmoniseringer. Her omfatter forslagene en reduktion af antallet af indsatsledere, hvilket kan spare 900.000 kr. om året, en reduktion i antallet af udkald til indsatslederne med en besparelse på 140.000 kr. og en reduktion af det samlede vagthold i Randers fra 3+15 til 2+12 med en besparelse på 217.000 kr.

I sparekataloget foreslås det også, at Falck skal overtage driften af den nuværende kommunale brandstation i Hadsten. Her vil Falck med et beredskab på 1+6 kunne drive stationen for 1,5 mio. kr., og det er 150.000 kr. billigere end den kommunale drift. Desuden vil en forlængelse af Falcks nuværende kontrakt med Favrskov Kommune, således at den først udløber i 2021, kunne spare beredskabet for 150.000 kr. om året.

De øvrige besparelser skal hentes ved at to af de nuværende beredskabschefer fratræder i 2016 og 2017 samt ved at afskedige et beredskabsinspektør. Modregnet en årlig udgift til den nye beredskabsdirektør på 900.000 kr., vil det give en nettobesparelse på 700.000 kr. om året. Endelig vil en harmonisering af de fire kommuners førsteudrykning kunne spare 4.000 mandskabstimer om året, svarende til 750.000 kr.

Næste fase kan være stationslukninger

I den anden fase skal der så udarbejdes forslag til en ændret opgaveløsning på baggrund af nye principper for dimensionering, som fastsættes af kommunalbestyrelserne. Forslaget skal være klar til den politiske behandling senest i juni 2016.

Centralt i den anden fase er lukning af brandstationer, og her er man som nævnt gået bort fra tanken om at lukke stationerne i Rønde og Hinnerup. I stedet omfatter forslaget en lukning af det fælles beredskabs fire mindste hjælpebrandstationer, nemlig stationerne i Knebel (besparelse 900.000 kr.), Fjellerup (besparelse 297.000 kr.), Langå (besparelse 670.000 kr.) og Øster Tørslev (besparelse 880.000 kr.). Samlet vil det give en besparelse på 2,7 mio. kr., og i de to faser er der så anvist besparelser på 5,7 mio. kr. – eller godt 1 mio. kr. mindre end den krævede besparelse på 6,8 mio. kr.

Annonce