Lejre vil satse på det vestsjællandske beredskab

Brandstationen i Kirke Hyllinge.

Som en af de eneste kommuner i Region Sjælland har der været usikkerhed om, hvilket af de nye beredskaber, som Lejre Kommune skulle indgå i. Men nu ser det ud til at ligge fast, at Lejre vælger at indgå i de vestsjællandske kommuners fælles beredskab. Vurderingen er, at Lejre har en større lighed med kommunerne mod vest end kommunerne mod øst.

Borgmestrene i Region Sjælland drøftede den fremtidige struktur på beredskabsområdet i september, og her var der enighed om, at der skulle etableres fire fælles beredskaber i regionen. Her var der lagt op til, at Lejre skulle indgå i et fælles beredskab med Roskilde, Greve, Solrød, Køge og Stevns – med samtidig blev det noteret, at man i Lejre endnu ikke havde besluttet sig.

Kortlægning startede tidligere på året

Nu tegner alt imidlertid til, at Lejre Kommune i stedet vælger det vestsjællandske beredskabssamarbejde, som består af kommunerne Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Slagelse. Det er i hvert fald indstillingen til politikerne, som tager stilling til det videre forløb i morgen. Indstillingen kommer på baggrund af drøftelser, som kommunaldirektøren har haft med beredskaberne mod henholdsvis øst og vest, og som i sidste måned resulterede i en foreløbig tilbagemelding fra politikerne, der bakkede op om den vestlige løsning.

Hovedbegrundelsen for at vælge samarbejdet mod vest er, at dette samarbejde allerede så småt startede op tidligere på året med en kortlægning, som Lejre Kommune deltog i. På den baggrund vurderer Lejre Kommune, at der både på serviceniveau og struktur er en større lighed mellem Lejre og de vestlige kommuner end de østlige kommuner. I Lejre Kommune noterer man sig dog også, at man – uanset valg at beredskab – vil blive et yderområde i det valgte beredskabssamarbejde, og at det skal være et opmærksomhedspunkt i det videre samarbejde.

Kommuner ansætter projektleder

De seks vestsjællandske kommuner er i øjeblikket ved at behandle samarbejdet politisk, hvorefter der på baggrund af nogle overordnede principper, som vedtages politisk, arbejdes videre med det fælles beredskab. Det sker med udgangspunkt i en politisk styregruppe med deltagelse af kommunernes borgmestre samt en administrativ styregruppe med deltagelse af kommunaldirektørerne.

Desuden oprettes også en administrativ projektgruppe, som skal udarbejde et fælles beslutningsgrundlag til kommunalbestyrelserne, og som får et medlem fra hver kommune samt en projektleder, der ansættes i en af kommunerne. Endelig nedsættes en følgegruppe, som består af kommunernes beredskabschefer.

Læs mere om strukturreformen på vores temaside.

Annonce