Minister: Beredskab kan også klare storme efter nedskæringer

I de kommende års skal der spares store beløb på det samlede beredskab, og i løbet af 2015 skal der tages stilling til, hvordan det statslige beredskab fremover skal se ud. Men de seneste storme, hvor beredskabet har været på hårdt arbejde, får ikke forsvarsministeren til at ryste på hånden: Der vil ifølge ministeren fortsat være et stærkt beredskab efter besparelser og reform.

Flere politikere har de seneste dage tilkendegivet, at de allerede aftalte besparelser bør genovervejes, efter at flere storme har krævet indsættelse af store dele af beredskabet.

Men forsvarsminister Nicolai Wammen afviser kritikken af det fremtidige beredskab: “Som vi netop har set det i forbindelse med stormene Dagmar og Egon, har Danmark i dag et velfungerende redningsberedskab, og det vil vi også have i fremtiden”, siger forsvarsministeren.

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 og vækstpakken – som regeringen på redningsberedskabets område har indgået med Venstre og Dansk Folkeparti – er de overordnede rammer for den fremadrettede tilpasning af det statslige og kommunale redningsberedskab fastlagt. ”Målet er at sikre, at Danmark fremadrettet har et redningsberedskab, der er indrettet med den højest mulige effektivitet, kvalitet og koordination”, siger Nicolai Wammen.

Indflydelse til kommunerne

“Jeg hæfter mig ved, at Redningsberedskabets Strukturudvalg peger på, at det på en række områder er muligt at effektivisere redningsberedskabet, uden at det går ud over kvaliteten, og at der er et betydeligt økonomisk potentiale ved en reform af det samlede redningsberedskab”, understreger forsvarsministeren – og tilføjer:

”Et centralt element i den videre proces er, at kommunerne med aftalen om kommunernes økonomi inden 1. januar 2016 skal etablere sig i op til 20 beredskabsenheder. Det er en proces, som giver kommunerne en høj grad af indflydelse på organiseringen og dermed også mulighed for at tage højde for lokale forhold. Der skal samtidig sikres sammenhæng mellem de statslige og kommunale tilpasninger, sådan at der fortsat vil være et stærkt beredskab, som borgerne kan være trygge ved – og som kan håndtere daglige hændelser, men også større hændelser som eksempelvis voldsomt vejr.”

Annonce