Løftepuder sparer kommune for Falck-udgifter

Hidtil har hjemmeplejen i Kolding Kommune ca. 280 gange om året tilkaldt Falck for at hjælpe borgere, der ikke selv kunne komme op efter et fald. Men i år har der i de første ni måneder kun været behov for hjælp 70 gange, og det skyldes en ny type løftepude, som hjemmesygeplejerskerne selv kan anvende. Det gør det muligt for kommunen at spare ca. 180.000 kr. om året på betalingen til Falck.

Ældre, der er faldet i hjemmet, kommer hurtigere og nemmere op, efter at hjemmeplejen i Kolding er begyndt at bruge en oppustelig løftepude. Hjemmesygeplejersken kan selv eller med hjælp fra hjemmehjælperen assistere den ældre uden at belaste ryggen eller tilkalde Falck.

Der er i alt fem oppustelige puder i hjemmesygeplejens akutbiler, og de bruges fortrinsvis til at løfte borgere, der benytter den kommunale hjemmehjælp, da det kun er kommunens egne hjemmehjælpere, der har været på kursus i at bruge puden.

Kolding Kommune købte puderne sidste år for at forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø og servicen for de borgere, der falder i eget hjem. En lille transportabel kompressor puster løftepuden op til 56 cm., og borgeren kan selv – eller med støtte fra medarbejderne – rejse sig og stå ved sin rollator eller sætte sig i en stol. I de tilfælde, hvor borgeren er faldet så uheldigt, at medarbejderne ikke kan komme til, tilkaldes Falck dog stadig.

Falck blev tilkaldt 287 gange i 2009 for at hjælpe borgere, der ikke selv kunne komme op efter et fald. I år er det kun sket 70 gange i årets første ni måneder, fordi løftepuden klarer opgaven.

Beregninger fra Københavns Kommune viser, at medarbejderne her tidligere brugte 150 minutter, når en borger var faldet. Det skyldes, at akutte udrykninger prioriteres, og derfor måtte borgere og de tilkaldte hjemmehjælpere vente, indtil brandvæsen eller Falck kom frem. I dag bruger to medarbejdere kun 22 minutter hver.

De fem puder har kostet Kolding Kommune 100.000 kr., men færre assistancer fra Falck vil alene i år spare ca. 180.000 kr. Så det har vist sig, at hjælpen ikke alene er hurtigere for den ældre, men også er en økonomisk fordel.

Annonce