Mental trivsel på dagsordenen i beredskabet

At være brandmand er et mentalt højrisikojob. Derfor tager Frederiksborg Brand & Redning og Danske Beredskaber nu initiativ til en national kursusdag for alle beredskaber i Danmark, hvor temaet vil være at forebygge mental mistrivsel. Her vil 150 ledere og arbejdsmiljørepræsentanter bliver klædt på til det videre arbejde på brandstationerne og administrationsgangene.

I 2019 fik DareGender og Frederiksborg Brand & Redning en bevilling af Velliv Foreningen til projektet ”Gennem ild og røg – mental trivsel i beredskabet”, hvor brandfolk har været med til at afprøve og udvikle redskaber til at styrke den mentale trivsel ude på brandstationerne. Disse redskaber skal nu ud til alle beredskaberne i Danmark, så både ledere og brandfolk får konkrete værktøjer til at forebygge mental mistrivsel.

I Frederiksborg Brand & Redning har de siden 2019 arbejdet med sikre endnu bedre mental trivsel for deres brandfolk, og de har allerede set positive effekter af dette fokus.

”Brandfolk er normale mennesker, der skal handle på unormale hændelser. Så selvom brandfolk er nogle af hverdagens helte, så er ingen af os superhelte, og det skal vi heller ikke være. I stedet skal vi tale om det, og det er vi allerede blevet meget bedre til i Frederiksborg Brand & Redning. Derfor er vi også utrolig glad for, at vi nu kan sætte det på den nationale beredskabsdagsorden, og vi i fællesskab får talt højt om dét, der kan være svært som brandmand”, fortæller Sean Bisgaard, chef for operativ drift og forebyggelse i Frederiksborg Brand & Redning.

Det at tale om det, kan nemlig være svært, særligt på typiske mandsdominerede arbejdspladser. ”På mange mandsdominerede arbejdspladser har man ikke tradition for, at et godt psykisk arbejdsmiljø er afgørende for medarbejdernes trivsel. Derfor glæder vi os til, at vi i fællesskab kan sætte fokus på, hvordan brandfolk kan blive endnu bedre til at passe mentalt på dem selv, mens de passer på alle os borgere”, siger Henriette Højberg, der er direktør i DareGender.

National kursusdag

Velliv Foreningen har støttet DareGender og Frederiksborg Brand & Redning med 194.725 kr., og DareGender og Frederiksborg Brand & Redning samarbejder denne gang med Danske Beredskaber om at afholde en national kursusdag, hvor 150 ledere og arbejdsmiljørepræsentanter bliver klædt på til at forebygge mental mistrivsel ude på brandstationerne og administrationsgangen.

”Vi er utrolig glade for, at vi kan sætte spot på emnet på landsplan og sammen få et fælles udgangspunkt og sprog, når det handler om god mental trivsel. Vi gør allerede rigtig meget på den front, men vi kan altid dygtiggøre os”, siger Jarl Vagn Hansen, der er formand for Danske Beredskaber.

Annonce