Ny brandslukningsaftale – og ny brandstation på vej

Brandstationen i Lyngby.

Beredskab Øst har indgået en ny fire-årig brandslukningsaftale med Falck. Aftalen omfatter driften af brandstationerne i Ballerup, Lyngby, Gentofte og Gladsaxe. En nyhed i aftalen er, at det efter 60 år er slut med den nuværende brandstation i Lyngby, som ikke længere er tidssvarende. Senest i 2025 skal der i stedet være etableret en ny brandstation i Lyngby.

Den nye aftale mellem Beredskab Øst og Falck vil gælde fra 1. januar 2022. Den er fire-årig, men med mulighed for forlængelse i op til to år yderligere.

Aftalen er en videreførelse af den nuværende brandslukningsaftale fra 2016, som løber til udgangen af 2021. Falck skal således fortsat levere brandmandskab og stille brandstationer til rådighed i Ballerup og Lyngby, mens Beredskab Øst stiller brandstationer i Gentofte og Gladsaxe, brandkøretøjer, udstyr og vagtcentral m.v. til rådighed. Endvidere varetager Beredskab Øst holdlederfunktionen på de fire døgnbemandede udrykningsenheder på alle hverdage.

Det er dog ikke udsigten til besparelser, der har fået Beredskab Øst til at forlænge med Falck. Ifølge beredskabet ligger Falcks pris nemlig på niveau med omkostningerne ved egen drift:

”Efter forhandlingerne har Falcks endelige tilbud nået et niveau, som afspejler det omkostningsniveau, der vil være forbundet med at etablere brandslukning i kommunalt regi”, fortæller beredskabsdirektør Rasmus Storgaard fra Beredskab Øst.

Fokus på innovative tiltag

I aftalen er der lagt vægt på at sikre en fortsat og intensiveret kompetenceudvikling af brandmandskabet, herunder beskrivelse af krav til kompetenceniveau og beredskabsfaglige uddannelser og kurser samt at afvikling af årlig fysisk og faglig test fortsætter.

En nyskabelse i aftalen er, at Falck i forhandlingen har afsat en årlig pulje på knap 1 mio. kr. til fælles innovative tiltag på beredskabsområdet

”Beredskab Øst agter fortsat at være en af drivkræfterne indenfor udvikling og innovation af den beredskabsfaglige profession, og jeg noterer mig med tilfredshed, at Falck også vil det”, siger Rasmus Storgaard.

En anden nyhed er, at aftalen indeholder en bestemmelse om, at den nuværende og ikke tidssvarende brandstation i Lyngby senest med udgangen af 2025 skal være fraflyttet. Der forestår derfor en opgave med etablering af en ny brandstation i Lyngby indenfor de kommende fem år. Brandstationen på Høstvej i Lyngby blev taget i brug i 1961, da Falck overtog brandslukningen i området, og den fungerer også som redningsstation for Falck.

Annonce