Østsjællands Beredskab tager form

Google Maps
Brandstationen i Roskilde

Arbejdet med at skabe det nye østsjællandske beredskab, som omfatter kommunerne Greve, Solrød, Køge, Roskilde, Stevns, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk, går godt og planmæssigt. Sådan lyder meldingen fra den midlertidige bestyrelse, som på det seneste møde stort set fik både vedtægterne, ejerstrategien og de økonomiske rammer på plads.

Østsjællands Beredskab skal betjene ca. 319.000 indbyggere og et område på knapt 1.000 km². Det samlede beredskab (inkl. Falck) har i dag ca. 116 fuldtidsansatte, omkring 140 deltidsansatte og 200 frivillige. Det samlede årlige budget er på omkring 100 mio. kr.

Selv om de otte nuværende beredskaber er forskellige på en række punkter, er man i den midlertidige bestyrelse næsten nået i mål med udformningen af det nye selskab, så planen om at realisere fusionen allerede pr. 1. oktober 2015 holder stik.

Mogens Haugaard Nielsen, som formand for den midlertidige bestyrelse og borgmester i Stevns Kommune, er glad for, hvor langt man er nået før sommerferien og har store forventninger til det nye beredskab:

”Det helt afgørende for os er, at borgerne skal føle sig trygge, og at de får en umiddelbar tillid til det nye beredskab. Vi er i gang med at skabe et stort og meget professionelt beredskab, hvor vi satser på en positiv synergieffekt og opnår en god faglig sparring mellem dygtige faggrupper. Men vi er samtidig meget opmærksomme på den lokale forankring, så selv om vores ejerstrategi både er meget ambitiøs og visionær, skal der være plads til kommunale forskelligheder”, siger Mogens Haugaard Nielsen.

Stor fokus på de frivillige

Et af de store fokusområder er de frivilliges rolle i det nye beredskab.  Beredskabsdirektør Lars Robetje, leder af de kommende beredskab, understreger, at overgangen til et nyt fælles selskab ikke ændrer på behovet for dygtige frivillige kræfter.

”Selv om vi nu skaber et stort selskab med stærke kræfter, så er de frivillige stadigvæk en utrolig vigtig ressource. De kender de lokale forhold og har spillet en meget vigtig rolle i forbindelse med eksempelvis stormflod, festival og forebyggelseskampagner. Så selv om et samlet beredskab giver nogle driftsmæssige fordele, kommer de lokale frivillige kræfter fortsat til at udgøre et grundelement i beredskabet, og gennem det nye samarbejde får vi endnu bedre mulighed for at tilbyde dem uddannelse, netværk og spændende aktiviteter”, siger Lars Robetje.

Vedtægterne, ejerstrategien og de økonomiske rammer for Østsjællands Beredskab skal nu til politisk godkendelse i de otte kommuners kommunalbestyrelser. Dette vil ske i løbet af august og september.

Annonce