Københavnske brandfolk: Overfør statslige beredskabsopgaver til kommunerne

Både Kommunale Brand- & Ambulancefolk København (KBAK) og FOA Brand og Redning bakker fuldt ud op om planerne om at flytte de statslige beredskabsopgaver til kommunerne. De to organisationer afviser kategorisk, at de kommunale brandfolk vil have problemer med at løse opgaverne. ”I kan trygt overlade disse statslige opgaver til os”, lyder det fra organisationerne.

I et brev til partiernes forsvarsordførere støtter KBAK og FOA Brand og Redning op om KL og Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, der har lagt op til, at store dele af det statslige beredskabs opgaver skal overføres til de kommende 20 kommunale beredskabsenheder.

Organiserer 99% af de kommunale fuldtidsbrandfolk

Tidligere har Brandfolkenes Organisation (BO) afvist, at de kommunale beredskaber kan håndtere de ofte langvarige indsatser, som i dag varetages af det statslige beredskab. Men i brevet til forsvarsordførerne påpeger FOA, at man her organiserer ca. 99 % af de fuldtidsansatte brandfolk i det kommunale beredskab.

”BO har tidligere blandet sig lidt i denne debat og advaret i mod, at opgaverne flyttes fra statsligt til kommunalt regi. Men med en dækning på under 1% af de kommunale fuldtidsansatte brandmænd, har de ikke flertallet af de fuldtidsansatte brandmænd bag sig – og udtaler sig derfor på et helt fejlagtigt og forkert grundlag. FOA kan tale 99 % af de fuldtidsansatte brandfolk – og her er meldingen klar: I kan trygt give kommunerne de statslige beredskabsopgaver”, skriver formanden for KBAK og FOA Brand og Redning, Thomas Brücker, i brevet.

Kommunal løsning vil være billigere og bedre

Thomas Brücker peger på, at man vil få et bedre uddannet og bedre trænet beredskab i kommunalt regi: ”Som det er i dag, har Beredskabsstyrelsen et stort og dyrt beredskab, der sjældent bliver brugt. Og de personer, der kommer derfra, har ingen operativ erfaring. Lægger man opgaverne ud i kommunerne, vil man få gavn af disse ressourcer i hverdagen. Det kommunale beredskab i København står f.eks. for alt fra trafikulykker og brand til tyverialarmer, undervisning og uddannelse af ungdomsbrandkorps. Hvis der er gået et vindue itu i forbindelse med et indbrud, så dækker vi også af og afhjælper skader. Hvis den store ulykke er ude, så er det samtidig professionelle brandfolk med stor erfaring (og et højt fagligt niveau), der rykker ud”.

Formanden for KBAK og FOA Brand og Redning skriver desuden, at de kommunale fuldtidsbrandfolk har et meget højt fagligt niveau: ”De fleste brandmænd er brandmænd for livet.  Lad mig give et eksempel fra København: Mange brandmænd ender med at have op til 35-40 års erfaring inden de går på pension. Disse mænd og kvinder får gennem årene opbygget en enorm erfaring, som kommer alle københavnere til gode lige på det tidspunkt, hvor det betyder allermest for dem: i livstruende situationer. Disse brandmænd er næsten alle sammen startet i ambulancetjenesten hvor intensiteten af ture er høj. Antallet af patientkontakter er enormt i løbet af selv en ganske kort ambulance-karriere. Der køres ca. 1.000 ture om året pr. medarbejder i ambulancetjenesten i København. Dette giver et enormt højt fagligt niveau i beredskabssituationer”.

Endelig mener KBAK og FOA Brand og Redning, at man med et kommunalt fuldtidsberedskab sikrer løbende og billigere uddannelse af brandfolk. ”I dag uddannes der nye værnepligtige hver niende måned, hvorefter de fleste søger tilbage i det civile liv og kun en lille del bliver i det statslige beredskab. Nogle enkelte bliver deltidsansatte, men næsten ingen ender i de kommunale beredskaber som fuldtidsansatte brandmænd. Man bruger altså en masse ressourcer på at uddanne – uden at man efterfølgende udnytter kompetencerne – og /eller holder dem ved lige. Med et kommunalt fuldtidskorps vil man løbende kunne tage uddannelse og vedligeholde sine kompetencer, mens man er på vagt (venter på det brænder) – og dermed kan man spare penge på uddannelse”, slutter de to organisationer.

Annonce