Politisk enighed om nyt Nordsjællands Brandvæsen

Brandstationen i Helsingør. Arkivfoto

Det nye Nordsjællands Brandvæsen, som kommer til at dække fem kommuner, bliver en realitet fra årsskiftet. Det står klart, efter at kommunalbestyrelserne i Allerød, Hørsholm, Rudersdal, Helsingør og Fredensborg kommuner har truffet beslutning om, at kommunernes nuværende tre beredskaber skal lægges sammen.

I dag har Fredensborg og Helsingør Kommuner et fælles beredskab, og det samme har Hørsholm og Rudersdal, mens Allerød Kommune har et selvstændigt beredskab. Baggrunden for beslutningen om at udbygge samarbejdet er dels ønsket om et mere effektivt og bæredygtigt beredskab, dels aftalen mellem regeringen og KL om at reducere antallet af beredskaber fra 86 til 20 enheder på landsplan.

”Sammenlægningen giver god mening – ikke mindst i forhold til en bedre udnyttelse af de eksisterende ressourcer og styrkelsen af det faglige miljø. Der kommer f.eks. en fælles alarmering i stedet for tre og en hurtigere og mere kvalificeret sagsbehandling. En bedre kapacitetsudnyttelse skal sikre fastholdelse af responstiden, så borgeren stadig kan være tryg ved, at beredskabet rykker ud i tilfælde af brand”, siger formanden for det nuværende Nordsjællands Brandvæsen, Benedikte Kiær, der er borgmester i Helsingør Kommune.

Sammenlægningen skal også styrke mulighed for en mere hensigtsmæssig udrykningssammensætning, der passer bedre til opgaverne – f.eks. når det handler om miljøberedskab, højderedning og dykkertjeneste, som ikke alle beredskaberne har muligheder for at levere i dag.

Foruden beredskabsopgaverne vil det nye Nordsjællands Brandvæsen løfte en række andre opgaver. Det gælder eksempelvis drift af hjælpemiddelcentraler, drift af en fælles vagtcentral for ældreområdet, løft af borgere for hjemmeplejen, den almindelige vedligeholdelse af hjemmeplejens biler samt transport af borgere til og fra daghjem, aktivitetscentre og genoptræning. Det er opgaver, der allerede i dag løses af nogle af beredskaberne, og som vil udgøre mere end 50% af den samlede økonomi i det nye selskab. Samtidig er det med til at styrke det samlede beredskab.

Det nye beredskab får navnet Nordsjællands Brandvæsen, og fusionen træder i kraft pr. 1. januar 2015 og forventes fuldt gennemført den 1. januar 2016. De samlede forventede effektiviseringsgevinster er ca. 6,3 mio. kroner årligt – der forventes høstet ved bl.a. en sammenlægning af vagtcentralen samt stordriftsfordele på det operative og administrative område. Administrationen for det nye fælles beredskab samles og får hovedsæde i Kokkedal Industripark 14 i Kokkedal.

Stillingen som chef for det nye beredskab vil blive opslået i november måned og forventes besat af den nye beredskabskommission på det første møde i januar 2015.

Annonce