Østsjællands Beredskab venter to år med millionunderskud

Google Maps
Brandstationen i Roskilde

Både i 2016 og 2017 vil Østsjællands Beredskab få et stort millionunderskud. Men derefter forventer beredskabet, at der efter et udbud kan opnås så store besparelser på især de nuværende Falck-kontrakter, at der kan sendes betydelige beløb retur til ejerkommunerne. Det er dog også en forudsætning, at kommunerne fortsætter med at give beredskabet lukrative serviceopgaver.

Egentlig skulle Østsjællands Beredskabs ejerkommuner – Roskilde, Greve, Stevns, Køge, Tåstrup, Ishøj, Solrød og Vallensbæk – have fundet de krævede besparelser, inden det nye beredskab blev etableret. Det lykkedes imidlertid ikke fuldt ud. Så selv om der er fundet besparelser på 12 mio. kr., mangler der stadig besparelser på 4,9 mio. kr. I regnskabsåret 2015/2016, som består af fem kvartaler, forventes Østsjællands Beredskab derfor at få et underskud på 6,1 mio. kr. I 2017 budgetteres der med et underskud på 1,9 mio. kr.

I 2017 vil Østsjællands Beredskab gennemføre yderligere besparelser på 2,6 mio. kr., mens der arbejdes videre med planer om nye besparelser på 2 mio. kr. Samtidig analyseres mulighederne for at reducere bygningsmassen, så der også på det område kan spares.

Vil spare på Falck-kontrakter

En væsentlig del af spareplanerne er knyttet til de nuværende kontrakter med Falck, der imidlertid netop er forlænget frem til udgangen af 2017. Derfor vil en eventuel besparelse først kunne hentes når nye kontrakter – efter et udbud – træder i kraft i 2018. Men Østsjællands Beredskab vurderer, at besparelserne vil være så store, at de kan finansiere underskuddene i 2016 og 2017. Samlet forventer beredskabet, at betalingen til Falck kan reduceres med 5 mio. kr. om året, mens der kun hentes 0,4 mio. kr. gennem øgede effektiviseringer på andre områder.

Det fremgår af Østsjællands Beredskab budget for de kommende år, at man for periode 2017-2020 samlet forventer et overskud på 8 mio. kr. Det overskud vil blive anvendt til at reducere ejerkommunernes bidrag til beredskabet.

Stort overskud på serviceopgaver

En vigtig forudsætning for, at der kan opnås et overskud fra 2018, er imidlertid, at ejerkommunerne fortsat giver Østsjællands Beredskab lukrative serviceopgaver. I øjeblikket betaler kommunerne således godt 27 mio. kr. om året for serviceopgaver, som kun koster beredskabet 18 mio. kr. at udføre. Det årlige overskud på næsten 10 mio. kr. er dermed en væsentlig del af beredskabets samlede finansiering.

Imidlertid har ejerkommunerne allerede besluttet, at en del af opgaverne skal i udbud, og ifølge Østsjællands Beredskab er det derfor usikkert, om beredskabet også fremover skal varetage opgaverne. I budgettet er det imidlertid forudsat, at tilgang og afgang af opgaver opvejer hinanden, og bl.a. er der budgetteret med, at der opnås en merindtægt på 1 mio. kr. om året gennem varetagelse af flere førstehjælpskurser og lignende for kommunerne.

Annonce