Tidligere beredskabschef: Borgmestre var advaret mod beredskabsfusion

Arkivfoto: Falcks brandstation i Tåstrup

Både borgmestre og kommunaldirektører i vestegnskommunerne Vallensbæk, Høje-Taastrup og Ishøj var advaret om, at der ikke var et økonomisk eller beredskabsfagligt rationale i et fælles beredskab sammen med fem kommuner i Region Sjælland. Det fortæller Vallensbæk tidligere beredskabschef, der betegner dannelsen af Østsjællands Beredskab som en katastrofe, der har ødelagt beredskabet.

Martin Jacobsen var beredskabschef i Vallensbæk Kommune fra 2008 til 2015, og i et opslag retter han en hård kritik mod beslutningen om at sammenlægge beredskaberne i vestegnskommunerne Vallensbæk, Høje-Taastrup og Ishøj med beredskaberne i Roskilde, Greve, Stevns, Køge og Solrød, der alle ligger i Region Sjælland. Efter sammenlægningen dækkes de 325.000 indbyggere i kommunerne i dag af det fælleskommunale Østsjællands Beredskab, der imidlertid er præget af intern uenighed mellem ejerkommunerne.

”Ingen af beslutningstagerne på borgmester- og kommunaldirektørniveau i vestegnskommunerne skal komme og påstå, at de ikke var blevet advaret mod denne katastrofale sammenlægning”, skriver Martin Jacobsen – og uddyber:

”I 2014 blev vi beredskabschefer bedt om at belyse rationalet for en sammenlægning med kommunerne i Region Sjælland. Formålet var at vurdere, om der overhovedet var grundlag for at indgå i et kommissorium, som skulle udmunde i en tilbundsgående undersøgelse af rationalet i en eventuel sammenlægning. I notatet, som blev udarbejdet af beredskabscheferne i vestegnskommunerne, blev det meget klart belyst, at der IKKE var rationale i at indgå i et kommissorium med kommunerne i Region Sjælland. Derfor blev det besluttet, at Vestegnskommunerne ikke skulle indgå i omtalte kommissorium. Herefter blev beredskabscheferne sat ud på et sidespor, da beslutningerne skulle tages på et højere niveau”.

”I januar 2015 beslutter borgmestre og kommunaldirektører administrativt, at de vil anbefale kommunalbestyrelserne en sammenlægning med kommunerne i Region Sjælland, til meget stor forundring hos beredskabscheferne. Man siger altså nej til at indgå i et kommissorium, fordi det på ingen måde giver mening, hverken økonomisk eller beredskabsfagligt, og pludselig er en sammenlægning besluttet… ??”, skriver den tidligere beredskabschef.

Havde en af landets billigste Falck-kontrakter

Senest har Østsjællands Beredskab fået store økonomiske udfordringer, fordi beredskabet har budgetteret med, at Falck ville levere en uændret brandslukningsydelse til en pris, der er 5 mio. kr. lavere. Det har Falck imidlertid afvist. Det kommer ikke bag på Martin Jacobsen:

”Hvad angår kontraktlige forhold med Falck, blev det også meldt klart ud, at kommunerne i Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk havde en meget billig og fordelagtig kontrakt med Falck, og at der ikke kunne spares mere her, eftersom vi i forvejen havde forhandlet os frem til en af landet billigste kontrakter. Hvis man ønskede at spare mere på kontrakten med Falck, ville det betyde serviceforringelser. At Falck nu melder ud, at de ikke vil aflevere et tilbud på brandslukning med eksisterende krav fra Østsjællands Beredskab om besparelser på 5 mio. kr., kan heller ikke komme bag på borgmestre og kommunaldirektører. Man kan som bekendt ikke klippe håret af en skaldet”, skriver Martin Jacobsen, der slutter af med denne betragtning:

”Hvor er det dog trist, at det fantastiske brandvæsen, vi havde, nu er ødelagt og i total opløsning pga. inkompetente beslutninger”.

Annonce