Besparelser fører til ændringer af dimensioneringen i Roskilde

Google Maps
Brandstationen i Roskilde

Som en af de første kommuner er Roskilde klar med den revision af den risikobaserede dimensionering, der skal gennemføres i forbindelse med beredskabets strukturreform. I Roskilde er revisionen præget af, at den tabte ambulancekørslen har resulteret i krav om besparelser på 6 mio. kr. Derfor er bl.a. nyanskaffelser af materiel sløjfet.

Den nye dimensionering af beredskabet i Roskilde Kommune indebærer tre større ændringer, der i større eller mindre grad påvirker det daglige beredskab negativt.

Efter den gældende dimensionering afsendes der ved stort set alle meldinger om brand to autosprøjter med i alt otte mand samt en indsatsleder fra brandstationen i Roskilde. Andensprøjten afsendes dog kun på hverdage mellem kl. 7 og 16, og den bemandes af ledere og mandskab fra bl.a. værksted og serviceafdeling, som er til stede på stationen.

På baggrund af data fra brande i 2014 er Roskilde Brandvæsen imidlertid nået frem til, at den automatiske afsendelse af andensprøjten ikke er relevant og ikke giver en reel tidsmæssig fordel ved brandslukningen. Samtidig betyder andensprøjtens særlige bemanding, at der opstår væsentlige driftsforstyrrelser i forhold til de øvrige opgaver, der varetages på brandstationen. Så fremover vil andensprøjten – og andre følgekøretøjer – kun blive afsendt øjeblikkeligt, hvis det konkret vurderes nødvendigt af indsatslederen.

Ingen ny tanksprøjte

Endvidere fører de besparelser, som brandvæsenet har været nødt til at foretage efter tabet af ambulancekørslen til Falck, til at der ikke kan ske den planlagte udskiftning af materiel.

I den tidligere dimensioneringsplan var det således forudsat, at to af tankvognene på brandstationen i Jyllinge skulle udskiftes med en tanksprøjte. Tanksprøjten var tiltænkt som et indkøb finansieret i 2014, men det har der ikke være økonomi til, så nu bibeholdes den eksisterende materielsammensætning på stationen i Jyllinge.

Opgiver fastansat holdleder

Den tredje ændring vedrører også brandstationen i Jyllinge. I den tidligere dimensioneringsplan var det således indskrevet, at der fremover skulle være en fastansat holdleder på vagt i Jyllinge. Forudsætningen var dog, at holdlederen kunne varetage serviceopgaver som pedeltjeneste, gartnerarbejde eller anden form for arbejde på den lokale skole, plejehjem eller et tredje sted. Imidlertid er disse serviceopgaver ikke blevet overdraget til Roskilde Brandvæsen, og derfor vurderes det, at en etablering af den faste holdlederfunktion på brandstationen i Jyllinge vil medføre væsentlige omkostninger – og derfor er brandvæsenet nået frem til, at det ikke er relevant at etablere funktionen.

Den reviderede dimensioneringsplan skal behandles politisk i dag.

Annonce