Oliehavn får ny og større skumslukningscentral

Inden udgangen af 2018 forventes en ny og større skumslukningscentral at stå klar på oliehavnen i Aalborg, hvor især kapaciteten vil få et markant løft i forhold til den eksisterende central. Det sker for at imødekomme de stigende sikkerhedskrav, som havnen og olieselskaberne bliver mødt af.

”Helt generelt skal centralen i dag kunne producere både mere vand og mere skum. Kravene er, at vores kapacitet skal kunne håndtere det, der defineres som worst case for de forskellige terminaler. Med andre ord kigger man på, hvad der er det absolut værste uheld, der kan forekomme, og derefter beregner man så, hvor meget vand eller skum det værste uheld ville kræve”, forklarer teknisk chef Mette Schmidt fra Aalborg Havn Logistik.

I forbindelse med de skærperede krav har Aalborg Havn desuden styrket indsatsen på oliehavnen gennem initiativet IndsatsCenter Oliehavnen (ICO). ICO er en sammenslutning af oliehavnens forskellige aktører, hvor Aalborg Havn har påtaget sig formandsposten.

Myndigheder kan henvende sig ét sted

”Vi har først og fremmest valgt at gå aktivt ind i ICO, fordi initiativet bidrager til at styrke sikkerheden på oliehavnen. Samtidigt er myndighedernes stigende krav til oliehavnens faciliteter og lejere medvirkende til, at der i dag er et større behov for en fælles indsats, der kan styrke kvaliteten af den løbende dialog mellem myndighederne og oliehavnens lejere”, siger Mette Schmidt og fortsætter:

”En af de store fordele ved ICO er, at myndighederne i nogle tilfælde kun behøver at gå ét sted hen med deres henvendelser i stedet for at skulle kontakte de enkelte terminaler enkeltvis samt at vi kan koordinere tiltag til et fælles bedste. Alt i alt giver ICO et bedre samarbejde mellem både vores lejere indbyrdes, men også mellem lejerne og de forskellige instanser som eksempelvis Beredskabsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Nordjyllands Beredskab samt offentligheden generelt”.

ICO er ikke det eneste fælles tiltag blandt lejerne og havnen på oliehavnen. De forskellige terminaler stiller i dag med egne brandvagter, der alle har gennemgået en fælles uddannelse, som er fastlagt i samarbejde med beredskabscenteret og Nordjyllands Politi. Samtidig følger oliehavnens terminaler fælles sikkerhedsregler, så deres procedure ensartes.

Annonce