Kampagne skal øge antallet af røgalarmer

Energistyrelsen gennemfører i de kommende uger i samarbejde med Beredskabsstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen en informationsindsats vedrørende røgalarmer. Målet er at øge antallet af røgalarmer i danske hjem og dermed mindske risikoen for alvorlige skader som følge af brand og røgforgiftning.

En opgørelse fra Beredskabsstyrelsens viser, at der er installeret en eller flere røgalarmer i 71 pct. af husstandene i Danmark. Der er imidlertid en restgruppe, som endnu ikke har røgalarmer. Det drejer sig primært om ældre, beboere i leje- og andelsboliger og studerende på kollegier. Sikkerhedsstyrelsen har for nyligt udført tilsyn på ca. 1.500 kollegier og ungdomsboliger. Her viste det sig, at der i ca. 72 pct. af ungdoms- og kollegieboligerne ikke er installeret røgalarmer.

For at øge antallet af husstande med installerede røgalarmer, har Energistyrelsen udviklet kampagnemateriale, som skal skabe større bevidsthed om vigtigheden af røgalarmer i boliger. Kampagnen gennemføres under navnet ”Kan du høre røgen?”

Omdrejningspunktet for kampagnen er en hjemmeside, hvor danskerne kan finde al relevant information om røgalarmer, herunder hvor de kan købes, hvordan de skal installeres og vedligeholdes mv.

Annonce