Præhospital

Akutbil opgraderes til døgnbemandet lægebil

Sygehus Sønderjylland vil styrke indsatsen overfor kritisk syge patienter, der skal transporteres mellem sygehuse, ved at lade speciallægen på akutbilen i Sønderborg ledsage dem. Derfor vil der fra den 15. juni 2013 både være en læge og en paramediciner med i akutlægebilen døgnet rundt.

Brandvæsen

Halvdelen af medarbejderne på Falck-værksted ramt af kræft

Syv af de 14 nuværende og tidligere ansatte på Falcks centralværksted i Aalborg har fået kræft. Der er ikke noget, som tyder på, at det er arbejdsforholdene på værkstedet, som er skyld i den nordjyske kræft-epidemi. Men seks af de ansatte har også været deltidsbrandfolk – og de mener, at det er årsagen til de mange kræfttilfælde. Værkstedets tillidsmand kritiserer Falcks ledelse for berøringsangst.

Præhospital

Region retter kritik mod reddere efter ambulanceforvirring på landevejen

Det er beklageligt, at to ambulancereddere fra Falck tilsyneladende blev usikre på, hvilket sygehus en patient skulle køres til, da de tidligere på måneden rykkede ud til en vestjysk patient. Sådan lyder vurderingen fra Region Midtjylland, der blandt andet kritiserer redderne for at have holdt stille i seks minutter, mens de forsøgte at få afklaret, hvilket sygehus, som de skulle køre til.

Brandvæsen

Brandfolk blev udsat for store mængder asbest under storbrand

Tre brandstationer, et vaskeri og et depot hos Københavns Brandvæsen blev forurenet med asbest efter branden på Frihedsmuseet i april. Både køretøjer, udstyr og brandstationer måtte efterfølgende gøres rent af eksperter for at fjerne asbesten. Asbesten kom loftet i Kanonhallen inde i Frihedsmuseet, hvor brandfolkene var nødt til at rive loftet ned for at undgå en genopblussen af branden. Men brandfolkene var ikke klar over, at de arbejdede med det kræftfremkaldende stof.

Præhospital

Læger: Region har forpasset unik mulighed for at forbedre beredskabet

Mens Region Nordjylland og Region Hovedstaden har fået puljepenge fra Sundhedsministeriet til at indsætte flere lægebiler, så har Region Sjælland forpasset en enestående mulighed for at få sit præhospitale beredskab op på niveau med resten af landet. Det mener Lægeforeningen, som til gengæld betegner Region Nordjylland og Region Hovedstaden som fremsynede, fordi de styrker den del af beredskabet, hvor der ifølge lægerne er behov for det.

Præhospital

Babyambulance skal på museum

Den godt 12 år gamle Chevrolet babyambulance, der som landets første babyambulance blev indsat i det daværende Nordjyllands Amt, vil blive bevaret for eftertiden. En ny aftale mellem Region Nordjylland og Falck sikrer nemlig, at det unikke køretøj bliver overdraget til Falck-Museet på Egeskov Slot.

Politi

Politiets patruljevogne får nyt system til mobil datakommunikation

Fra næste sommeren vil omkring en tredjedel af politiets patruljevogne være udstyret med en ny løsning til mobil datakommunikation. Løsningen, der har fået navnet Bifrost og erstatter patruljevognenes nuværende Thor-terminaler, samler opslag i centrale registre, betjening af SINE-terminalen, flådestyring, navigation og udrykningsanlæg ét sted. Det vil effektivisere politiets arbejde.

Præhospital

50 mio. kr. til nye lægebiler i Hjørring og på Bornholm samt flere paramedicinerambulancer

Fem regionale projekter får nu tildelt en del af den pulje på 50 mio. kr., som sidste år blev afsat på finansloven til at styrke akutindsatsen. Projekterne skal være med til at sørge for, at den akutte hjælp når ud i alle hjørner af landet med så kort responstid som muligt. Størstedelen af pengene går til nye akutlægebiler i Hjørring og på Bornholm samt til opgradering af ambulancer til paramedicinerambulancer i Region Sjælland.

Præhospital

Pressenævnet kritiserer 112-side for video med trafikoffers skrig

Det var i strid de presseetiske regler, da hjemmesiden Alarm112danmark.dk i marts bragte en videooptagelse med lyd fra en trafikulykke, hvor en 18-årig kvinde var kommet til skade. Det fastslår Pressenævnet, som kritiserer hjemmesiden, fordi man på videoen kan høre kvindens smerteskrig – og det havde hun ikke givet lov til. Samtidig kritiseres hjemmesiden for at have vist nummerpladen på kvindens bil uden at tilsløre den, hvilket gjorde det lettere at identificere kvinden.

Præhospital

Reddere: Embedsmænd fører politikere bag lyset med fordrejede tal

Fællestillidsmanden for redderne i hovedstaden, Henrik Andersen, frygter, at embedsmændene i Region Hovedstaden fører regionspolitikerne bag lyset med manipulerede tal. Det sker efter at Region Hovedstaden har fastslået, at regionen har sparet penge ved selv at overtage driften af akutlægebilerne. Men redderne har regnet på tallene, og de mener ikke, at regionens regnestykke hænger sammen – blandt andet fordi regionen har undgået uddannelsesudgifter ved at ansætte paramedicinere fra Falck og brandvæsenerne, der dermed har betalt de ca. 300.000 kr., som det koster at uddanne en paramediciner.