Silobrand kan komme til at koste brandvæsen et millionbeløb

Efter 29 døgn kunne den omfattende brand i en silo med træpiller på Studstrupværket erklæres slukket. Men for Østjyllands Brandvæsen kommer den lange og komplicerede indsat formentlig til at koste op mod 2 mio. kr. – blandt andet fordi der blev anvendt saltvand til slukningen, hvilket har beskadiget udstyr. Beredskabsstyrelsen har endvidere bl.a. mistet en drone til 200.000 kr.

Østjyllands Brandvæsen har brugt ca. 7.000 mandetimer på at slukke branden i de ca. 55.000 ton træpiller, som blev opbevaret i en silo på Studstrupværket ved Aarhus. Men samtidig er det nødvendigt at gennemgå – og måske reparere – store mængder materiel, fordi der undervejs er anvendt havvand til slukning af branden. Det saltholdige vand kan have beskadiget elektronik i køretøjer og andet materiel.

Ifølge Jyllands-Posten viser en foreløbig opgørelse fra Østjyllands Brandvæsen, at der har været ekstraordinære udgifter på godt 1,4 mio. kr. Det inkluderer bl.a. løn på 846.000 kr., brændstof for 316.000 kr. og forplejning for 182.000 kr. Brandvæsenet forventer, at den samlede udgift vil lande på 1,5 – 2 mio. kr.

Hos Beredskabsstyrelsen er der anvendt ca. 9.000 mandetimer. Styrelsen har endvidere ifølge Jyllands-Posten mistet ”meget” materiel, herunder en drone til 200.000 kr.

Annonce