Undersøgelse af beredskabernes dimensionering er startet

Konsulentfirmaet Implement Consulting Group har fået opgaven med at undersøge de kommunale beredskabers robusthed og dimensionering. Undersøgelsen er et led i udmøntningen af den politiske aftale på forsvarsområdet, der blev indgået sidste år. Alle de kommunale beredskaber bliver inddraget i undersøgelsen.

Implement Consulting Group har i et brev til samtlige beredskabet beskrevet den undersøgelse, som nu sættes i gang.

Ifølge brevet er det overordnede mål, at undersøgelsen tilvejebringer et velunderbygget, faktuelt grundlag og gennemarbejdede forslag, som kan bruges ved efterfølgende drøftelser af henholdsvis de kommunale beredskabers robusthed og dimensionering samt støtte fra Beredskabsstyrelsens værnepligtige.

Konsulentfirmaet fortæller, at undersøgelsen skal:

  • Afdække baggrunden for den aktuelle dimensionering af kapaciteterne i de kommunale redningsberedskaber og årsagerne til eventuelle forskelle.
  • Give solid indsigt i udviklingen i de kommunale redningsberedskabers indsats over en 10-årig periode samt tilkaldelse af assistancer og arbejdet med den borgerrettede brandforebyggelse i perioden 2016-2018.
  • Beskrive forskellige former for god praksis, som bidrager til at sikre robustheden i de kommunale redningsberedskaber, fx gennem hensigtsmæssig dimensionering og samarbejde på tværs.
  • Give konkrete forslag til forbedret udnyttelse af samfundets samledes ressourcer, herunder inddragelse af Beredskabsstyrelsens ressourcer, kapaciteter fra de øvrige dele af Forsvarsministeriets område og det løbende samarbejde mellem stat og kommuner.
  • Lede til et antal forskellige modeller for, hvordan Beredskabsstyrelsens værnepligtige kan støtte kommunale redningsberedskaber i forbindelse med værnepligten. Modellerne udarbejdes med udgangspunkt i den nuværende værnepligtsuddannelse.
Ingen ændringer i opgavefordelingen

”Som det fremgår af kommissoriet, gennemføres undersøgelsen indenfor rammerne af det samlede eksisterende redningsberedskab og har således ikke til formål at ændre ved den overordnede opgave-, ansvars- og kompetencefordeling på området. Undersøgelsen vedrører endvidere ikke fordelingen af udgifter til redningsberedskabet mellem kommune og stat”, skriver Implement Consulting Group.

Implement vil gennemføre en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, og der gennemføres to til fire opstartsmøder, som beredskaberne er inviteret til, inden udsendelsen af spørgeskemaet. Efterfølgende forventes gennemført ét besøg hos det enkelte kommunale beredskab. Det forventes at blive i juni og i august måned.

Annonce