Præhospital

Fire donationer til ny forskning på akutområdet

Fire læger har modtaget donationer fra TrygFonden til forskellige forskningsprojekter på akutområdet. Forskningsprojekterne skal blandt andet undersøge, om det er muligt at udvikle simulationstræning i genoplivning, hvilke faktorer i behandlingen på hospitalet, der har afgørende betydning for overlevelsen for patienter med hjertestop uden for hospital, om det er muligt allerede i alarmeringsfasen at identificere patienter med stor stroke (store blodpropper) i hjernen samt om MR-skanning efter hjertestop kan afsløre ændringer i hjernen inden for de første seks timer efter et hjertestop af 12 minutters varighed.

Politi

Ministerier enige om model for 112-opkald

Justitsministeriet og Sundhedsministeriet er blevet enige om en model for 112-opkald, som skal sikre, at politiets alarmoperatører kan forblive på linjen, efter at et 112-opkald er blevet viderestilles til den sundhedsfaglige visitator på AMK-vagtcentralen. De to ministerier er enige om, at der i en række tilfælde er behov for, at politiet kan følge samtalen mellem anmelderen og den sundhedsfaglige visitator, og efter en juridisk vurdering er ministerierne nået frem til, at det godt kan lade sig gøre – blot anmelderen orienteres om, at politiet forbliver på linjen.

Autohjælp

Dansk Autohjælp i Hjørring køber nabostationen

Dansk Autohjælps station i Hjørring udvider nu gennem et køb af nabostationen i Sæby, Redningsringen Sæby. Overtagelsen sker pr. 1. februar 2013, hvor den hidtidige ejer af Redningsringen Sæby, Jens Andersen, sælger sin virksomhed. Stationen i Sæby har eksisteret i 30 år, og de seneste 20 år har den været blevet drevet af Jens Andersen, som er søn af den nu afdøde grundlægger, Gustav Andersen.

Brandvæsen

Stort underskud tvinger Københavns Brandvæsen til at reducere beredskabet

Udsigten til et underskud på 11 mio. kr. i år tvinger nu Københavns Brandvæsen til at reducere det daglige beredskab, så der i perioder kan være op til seks færre brandfolk på vagt end normalt – og i særlige tilfælde således, at hele beredskabet på Dæmningens brandstation nedlægges. Underskuddet skyldes først og fremmest et stort sygefravær, mens også tabet af kontrakter med Region Hovedstaden, ombygning af ambulancer samt en ubudgetteret anskaffelse af nye drejestiger har forværret brandvæsenets økonomi. Udover et mindre beredskab skal der hentes besparelser ved at stoppe anskaffelser og ved at lade brandfolkene overtage opgaver fra brandvæsenets serviceafdeling.

Præhospital

Ambulix-selskab er gået konkurs – igen

Den Sorø-baserede ambulanceoperatør Ambulix er endnu en gang gået konkurs, og endnu en gang er selskabets navn og aktiviteter forud for konkursen blevet overført til et nyt selskab, mens gælden til kreditorerne er blevet i konkursboet. To måneder før konkursen skiftede selskabet Ambulix Fire & Rescue ApS således navn til det mere anonyme Fire & Rescue Group Denmark ApS, og samtidig stiftede Ambulix’ mangeårige direktør, Henrik Hachel, et nyt selskab, Castleborg Brandvæsen ApS, som har overtaget Ambulix-navnet og aktiviteterne. I sidste uge blev der så afsagt konkursdekret over Fire & Rescue Group Denmark ApS.

Google Maps
Brandvæsen

Haderslev satser på mange nye køretøjer, HSE og sammenlægning af brandstationer

Beredskabet i Haderslev Kommune står overfor en række ændringer, hvis kommunens udkast til risikobaseret dimensioneringsplan bliver vedtaget af politikerne. I dag er der i kommunen 15 køretøjer med stor vandkapacitet, og det giver en massiv kapacitet, som ifølge dimensioneringsplanen bør reduceres ved at erstatte fire brandstationers autosprøjter og tankvogne med tanksprøjter. Desuden ønsker kommunen, at der i Haderslev placeres en HSE, som eventuelt kan blive virksomhedsbemandet. Og så skal det undersøges, om brandstationerne i Haderslev og Vojens kan lægges sammen til én station med et delvist 1-minuts-beredskab.

Brandvæsen

Falck vandt udbud af brandslukningen i Køge

Falck skal fortsat slukke brande i Køge Kommune. Kommunen har haft beredskabet i udbud, og Falck kom med det bedste tilbud. Byrådet har derfor besluttet, at Falck skal fortsætte med at stå for beredskabet i samarbejde med den kommunale del af beredskabet, Køge Brand & Redning. Opgaven med at drive kommunens hjælpemiddeldepot har også været i udbud, og her gik opgaven til Køge Brand & Redning.