Beredskabsstyrelsen tvinger Furesø Kommune til ny dimensionering

I 2011 indgik Furesø Kommune en ny brandslukningskontrakt med Falck, og for at spare omkring 1 mio. kr. valgte kommunen at reducere beredskabet på flere områder. Blandt andet blev drejestigen på brandstationen i Farum sparet væk, og slukningsgrænserne blev ændret, så udrykningstiderne steg. Ændringerne skete imidlertid, uden at kommunens dimensioneringsplan blev ændret, men den fremgangsmåde er blevet underkendt af Beredskabsstyrelsen, som har krævet, at kommunen udarbejder en ny dimensioneringsplan.

Det var budgeteffektiviseringer, som førte til, at Furesø Kommune i 2011 valgte at indgå en brandslukningskontrakt, som på flere punkter afveg fra det serviceniveau, der ellers i 2007 var blevet fastsat i kommunens dimensioneringsplan.

I brandslukningskontrakten fra 2011 blev drejestigen hos Falck i Farum sparet væk. Baggrunden var ifølge Furesø Kommune, at en medarbejder ved beredskabet kunne fortælle, at der gennem de 35 år, hvor den pågældende har været ansat, ikke har været en eneste indsats, hvor drejestigen har været anvendt til personredning i en livstruende situation. I stedet blev der indgået en aftale med Allerød Brandvæsen, der nu stiller med redningslift og tanksprøjte i 1. udrykningen, når der meldes om ild og røg fra bygning.

En anden ændring, som blev gennemført, var en betydelig udvidelse af Falck i Farums slukningsdistrikt, således at Falck i Ballerup – der ellers kan være hurtigst fremme, men kommer fra nabokommunen – ikke længere dækker godt halvdelen af kommunen, men kun en lille del af den gamle Værløse Kommune. Det gjorde det nødvendigt at hæve servicemålet for udrykningstiderne fra 10 til 12 minutter.

Efter indgåelse af den nye kontrakt med Falck kontaktede Beredskabsstyrelsen imidlertid Furesø Kommune og meddelte, at den nye kontrakt var udtryk for en væsentlig ændring af beredskabet – og at beredskabet ikke længere levede op til kommunens egen dimensioneringsplan. Dermed måtte kommunen igangsætte arbejdet med en ny dimensioneringsplan.

Kort før jul kunne politikerne i Furesø så vedtage den nye dimensioneringsplan, hvor der er gennemført en ny risikovurdering, der fastsætter serviceniveauet til præcis det niveau, som har været hverdagen i beredskabet siden 2011.

Ifølge Furesø Kommune var der med de tidligere brandslukningskontrakter et meget højt serviceniveau med meget korte udrykningstider, mens serviceniveauet i den nye plan beskrives som værende på ”et tilfredsstillende niveau med forsvarlige udrykningstider og med mere fokus på effektivitet på ulykkesstedet”.

Annonce