Vanskeligt at skaffe nok vand til kæmpe naturbrand ved Lille Vildmose

Arkivfoto

De nordjyske brandfolk arbejder hårdt på sikre, at en stor naturbrand ved Lille Vildmose ikke spreder sig. Overflade-branden er slukket, men jordbunden består af spagnum, og området er meget tørt, og derfor ulmer det i undergrunden. Dermed består hovedindsatsen lige nu i at få tilstrækkeligt med vand frem til slukningsarbejdet, og her er der bl.a. gravet en kanal.

Beredskaberne har indsat store styrker og slukningsmateriel i området omkring Dokkedal nær Storvorde, og de arbejder lige nu flere steder i området. Det oplyser Nordjyllands Politi, der varetager den koordinerende indsatsledelse.

Laver nye brandbælter

Hovedopgaven for myndighederne består lige nu i at minimere risikoen for, at branden spreder sig. Det sker bl.a. ved at tilføre vand fra havet, og som led heri er der gravet en kanal for at sikre vandforsyningen. Desuden er markerne omkring brandområdet høstes for at fjerne brandbart materiale, ligesom der harves brandbælter.

Der er ifølge politiet ingen mennesker i farezonen i øjeblikket, men trafikken i området er påvirket, da Hjemmeværnet er rekvireret til at foretage afspærringer og trafikkontrol. Kystvejen er fortsat spærret for færdsel, men beboere i området kan passere Hjemmeværnets afspærringer, hvis de kører forsigtigt og langsomt. Andre trafikanter kan ikke køre igennem afspærringen.

Landmænd skal have beredskab

De nordjyske myndigheder advarer generelt om, at det er meget tørt overalt, og de henstiller særligt til, at man udviser ekstra påpasselighed som landmand, hvis man skal i gang med høste – så skal man have vand klar og gerne en ekstra traktor med plov eller harve, så man selv kan gå i gang med at lave brandbælter, hvis det går galt.

På Politigården i Aalborg har man indkaldt beredskabsrepræsentanter i den lokale operative stab. Herfra overvåger man kontinuerligt indsatsen, så man er klar til at gribe ind med de fornødne midler, hvis situationen udvikler sig.

Annonce