Falck står til at blive alene om at byde på driften af 32 brandstationer

Alt tyder på, at det kun er Falck, som vil kunne afgive tilbud, når Nordjyllands Beredskab om kort tid sender driften af 32 af de 36 brandstationer i udbud. Beredskabet ønsker nemlig at indgå en samlet kontrakt for alle brandstationerne, og kontrakten skal træde i kraft allerede 1. januar 2018. Tilbudsgivere skal endvidere have erfaring med at drive brandstationer.

Det nordjyske udbud vil omfatte alle de 32 brandstationer, som Falck i dag driver. Brandstationerne i Aalborg, Frederikshavn, Thisted og Nibe drives i dag af Nordjyllands Beredskab selv, og de vil ikke indgå i udbuddet.

Nordjyllands Beredskab ønsker at samle de mange forskellige kontrakter, som er et levn fra de gamle beredskaber i Nordjylland, i én samlet kontrakt. Det vil ske gennem et udbud med mulighed for forhandling, hvor beredskabet har langt større frihed til at tilrettelægge udbudsprocessen – frem for ved et traditionelt EU-udbud, hvor der er meget restriktive regler for processen.

Egnethedskriterier peger på Falck

For at sikre, at en tilbudsgiver kan løfte den store opgave med at drive 32 brandstationer, vil Nordjyllands Beredskab opstille en række egnethedskriterier. Tilbudsgivere skal således sandsynliggøre, at de har den fornødne finansielle styrke og stabilitet, og de skal have dokumenteret erfaring med at levere ydelser med den bredde og dybde, der vil blive skitseret i udbudsmaterialet. Tilbudsgivere skal endvidere dokumentere erfaring med at drive deltidsberedskab i døgndrift, herunder rekruttering og fastholdelse af deltidsmandskab, ligesom tilbudsgivere skal dokumentere erfaring med at levere til det offentlige og indgå i et bredt samarbejde med beredskabets øvrige aktører. Endelig skal tilbudsgivere være ISO-certificerede.

Egnethedskriterierne gør, at der næppe er andre end Falck, som vil kunne afgive tilbud. Men hvis der skulle indløbe flere tilbud, så vil prisen kun vægte med 25 pct., når tilbuddene skal vurderes. Opgavens løsning, herunder sikkerhed og arbejdsmiljø, vil vægte 40 pct., mens samarbejde og udvikling vil vægte 20 pct. og implementering vil vægte 15 pct.

Forventer at underskrive kontrakt til november

Nordjyllands Beredskab venter at kunne modtage og evaluere tilbud i maj måned, hvorefter der skal gennemføre forhandlinger hen over sommeren, således at der kan indgås kontrakt i november. Kontraktstart vil være 1. januar 2018.

Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab har endnu ikke godkendt proces og kriterier for udbuddet, men det ventes at ske i næste uge.

Annonce