To beredskaber sender indkøb af 12 drejestiger i udbud

Hovedstadens Beredskab og Nordjyllands Beredskab er gået sammen i et nyt udbud. Udbuddet omfatter en rammeaftale om samlet levering af chassis og opbygninger af op til 12 drejestiger. Herudover omfatter rammeaftalen tilkøb af reservedele til de drejestiger, der anskaffes på rammeaftalen. Værdien er anslået til i alt 50 mio. kr.

Det maksimale antal drejestiger, der kan anskaffes på rammeaftalen, er 12, men antallet er kun anslået, og der er således ikke nogen garanti for, at de to beredskaber køber et bestemt antal drejestiger i rammeaftalens løbetid.

Udover levering af chassis og opbygninger af drejestigerne indeholder rammeaftalen som nævnt også tilkøb af reservedele til opbygningerne i relation til de drejestiger, der anskaffes på rammeaftalen. Det gælder i hele drejestigernes levetid, som er fastsat til 15 år.

Op til seks års løbetid

Hovedstadens Beredskab og Nordjyllands Beredskab vil udvælge de fem leverandører, som kan fremlægge de bedste og mest relevante referencer, hvorefter de får mulighed for at afgive tilbud. Her vil funktionalitet vægte 35 pct., kvalitet vil vægte 35 pct. og pris vil vægte 30 pct.

Der er frist for ansøgning om prækvalifikation den 21. december 2021. Rammeaftalen får som udgangspunkt en varighed på fire år, men med mulighed for at forlænge med yderligere to år, da det er forbundet med betydelige økonomiske, tekniske og personalemæssige omkostninger for beredskaberne at uddanne personale til forskellige stigetyper, vedligeholde af disse samt at operere med forskellige reservestiger.

Annonce