Vejle Kommune forlader TrekantBrand

TrekantBrands hovedstation i Vejle.

Det fælleskommunale TrekantBrand mister om et år sin største ejerkommune – og den kommune, der i dag huser beredskabets hovedsæde. Et solidt flertal i Vejle Kommune har nemlig besluttet, at kommunen i hast skal indgive en begæring om at udtræde af TrekantBrand. Dermed vil kommunens udtræden få virkning fra 1. januar 2022.

TrekantBrand er det fælles beredskab for Vejle, Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejen kommuner. Beredskabet har i dag hovedsæde på brandstationen i Vejle.

I en årrække har TrekantBrand imidlertid været præget af økonomiske problemer, og det har medført, at de lovede besparelser ved den store beredskabsreform er udeblevet. Vejle Kommune havde forud for beredskabsreformen et af de billigste beredskaber, og især udsigten til en ny betalingsmodel har givet utilfredshed blandt politikerne i Vejle. Med modellen ville de manglende besparelser gøre, at Vejle Kommunes årlige regning for brandslukningen blev 7 mio. kr. højere end forudsat. Vel at mærke uden at beredskabet i Vejle blev styrket.

Borgmester stemte imod beslutning

Utilfredsheden med økonomien er baggrunden for, at politikerne i Vejle Kommune tirsdag eftermiddag afholdt et ekstraordinært møde i byrådet, hvor dagsordenen udelukkende handlede om TrekantBrand. Og her blev beslutningen, at Vejle Kommune forlader det fælleskommunale beredskab. Beslutningen blev truffet med stemmerne fra alle partier med undtagelse af borgmesterpartiet Venstre.

Vejle Kommune vil inden årsskiftet indgive en begæring om at udtræde af TrekantBrand. Dermed kan den træde i kraft pr. 1. januar 2022, hvor Vejle altså får sit eget brandvæsen igen. Dermed mister TrekantBrand sin største ejerkommune, sit hovedsæde og fem brandstationer.

Det forventes ikke umiddelbart, at Vejle Kommune kommer til at spare penge ved at udtræde af samarbejdet, men politikerne har især lagt vægt på, at de nu vil få mulighed for selv at træffe beslutningerne på beredskabsområdet.

Annonce