Brandvæsen

Ny økonomiaftale giver ikke ekstra penge til brandvæsenerne

Regeringen og KL har indgået en ny aftale om kommunernes økonomi i 2025. Med aftalen får kommunerne tilført 3,4 mia. kr. ekstra, men ingen af pengene går til de kommunale beredskaber. I stedet indeholder aftalen en uforpligtende tilkendegivelse om, at regeringen og KL vil være opmærksomme på sammenhængen mellem det statslige og kommunale beredskab, når det skal forhandles en statslig beredskabsaftale.

Brandvæsen

KL: De kommunale beredskaber skal med i statslig beredskabsaftale

Når der senere på året skal forhandles en ny beredskabsaftale, så indgår de kommunale beredskaber ikke. Beredskabsaftalen omfatter nemlig kun det statslige beredskab, mens de kommunale beredskabers økonomi indgår i de generelle budgetforhandlinger mellem staten og KL. Men Danmark står overfor et ændret risikobillede, og derfor skal det beredskab, der står forrest og møder borgerne, tænkes med i beredskabsaftalen. Det mener KL.

Brandvæsen

Kommuner vil have 100 mio. kr. ekstra til beredskabet

Onsdag gik forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig i gang, og regeringen lægger op til, at forsvarsforliget også skal omfatte beredskabet. Det er dog kun det statslige beredskab, som regeringen vil styrke, men kommunerne mener, at det kommunale beredskab skal tilføres 100 mio. kr. om året – samt et engangsbeløb på 170 mio. kr. til bl.a. materiel. Samtidig ønsker kommunerne at få værnepligtige på de lokale brandstationer.

Brandvæsen

Enhedslisten vil med i beredskabsforhandlinger

Hverken Enhedslisten, SF eller Alternativet er inviteret med til de kommende politiske forhandlinger om redningsberedskabet. Det siger Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten, som ønsker at de tre partier skal alliere sig med det grønlandske parti IA’s ene medlem af Folketinget og presse regeringen til at invitere dem med til forhandlingerne.

Brandvæsen

Ikke udsigt til hurtig politisk aftale om beredskabet

Ved årsskiftet udløb den politiske aftale om redningsberedskabet. Aftalen blev indgået i december 2014, og partierne aftalte dengang, at der i 2015 skulle udarbejdes et beslutningsgrundlag, som skulle give mulighed for at indgå en flerårsaftale om beredskabet. Sådan er det imidlertid ikke gået, og forsvarsministeren vil først indlede drøftelser om en ny aftale ”i løbet af de kommende måneder”.

Brandvæsen

Konservative er ude af politisk aftale om beredskabet

Fredag blev der indgået en bred politisk aftale om redningsberedskabet i 2015. Aftalen indebærer, at Beredskabsstyrelsen skal på en hård slankekur, og det har fået et af de partier, der traditionelt altid i med i beredskabsaftalerne, nemlig Konservative, til at sige stop. Partiet er ikke med i den nye aftale – og vil i stedet tilføre ekstra midler til beredskabet.

Brandvæsen

Et fælles brandvæsen på Fyn er rykket nærmere

De fynske borgmestre er blevet enige om, at der er potentiale i ideen om et fælleskommunalt brandvæsen. Derfor skal der nu arbejdes videre med planlægningen, således at der i begyndelsen af 2014 kan fremlægges forskellige modeller for en sammenlægning. De foreløbige beregner tyder på, at der kan hentes en besparelse på op til 6 mio. kr. om året.

Brandvæsen

Kommuner: Molboagtig erstatning for støttepunktsberedskaberne

Ved årsskiftet blev de særlige støttepunktsberedskaber nedlagt som led i den nye politiske aftale om beredskabet. I stedet kan kommunerne låne materiel hos staten, men på Lolland-Falster betegner man udlånsordningen som molboagtig. Kommunerne kan nemlig ikke låne det ønskede materiel, og Forsvarsministeriet og Beredskabsstyrelsen kræver, at det udlånte materiel placeres i Lolland Kommune – selv om nabokommunen Guldborgsund har både den nødvendige garageplads og det erfarne mandskab.

Brandvæsen

Deloittes budgetanalyse af beredskabet kostede 9,9 mio. kr.

Sidste år gennemførte Forsvarsministeriet og Finansministeriet en stor budgetanalyse af det danske beredskab. Det vigtigste element i budgetanalysen var en omfattende strukturanalyse med forslag til effektiviseringer, som konsulentfirmaet Deloitte stod bag. Men Deloittes analyse var ikke billig for staten, der har betalt ca. 9,9 mio. kr. til Deloitte. Det svarer til, hvad det ville koste at drive alle de nu nedlagte støttepunktsberedskaber i 1½ år.