Brandvæsen

Organisationer: Lyt til os om beredskabets fremtid – vi kender virkeligheden

Inden for et års tid vil et oplæg til en helt ny struktur for beredskabet formentlig være klar, og der er lagt op til omfattende omstruktureringer og besparelser. Nu har Det Offentlige Beredskabs Landsforbund sammen med Teknisk Landsforbund og Ingeniørforeningen i Danmark taget initiativ til et projekt, som skal styrke samarbejde og dialog om fremtidens beredskab. De tre organisationer er overenskomstparter for chefer og ledere i de kommunale beredskaber, og de opfordrer KL til at være med i projektet.

Google Maps
Brandvæsen

Tre kommuner overvejer at lægge brandvæsener sammen

Et nyt brandvæsen – som vil blive et af landets største – kan være på vej i Sydøstjylland. Det er kommunerne Fredericia, Kolding og Vejle, som overvejer at gå sammen og etablere et fælles brandvæsen, der dermed vil foregribe overvejelserne i det udvalg, som skal udarbejde et oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede beredskab.

Brandvæsen

Debat: Statsbrandvæsen og yderligere effektiviseringer er ikke vejen frem

Alle redningsberedskaber ønsker at være så effektive som muligt, og det er sundt at undersøge, om beredskabet kan levere den samme eller måske endda bedre kvalitet for færre penge. Men erfaringen viser, at teoretiske beregninger af effekten ved omstruktureringer kan slå fejl, og samtidig kan effektiviseringer opnås uden at etablere et statsbrandvæsen – et statsbrandvæsen, som i øvrigt risikerer at blive en sovepude i forhold for såvel kvalitet som pris. Det skriver beredskabschef Per Boye fra Lejre Brandvæsen og stud.scient.pol. Casper L. J. Christensen i denne kommentar til Deloittes budgetanalyse.

Brandvæsen

Brandfolk: Budgetanalysen er præget af manglende indblik i beredskabet

Deloittes meget omtalte budgetanalyse af beredskabet lyser langt væk af manglende indblik i – og manglende forståelse for – hvordan det danske beredskab virker. Det mener Landsklubben af Deltidsansatte Brandfolk, som dog også mener, at analysen indeholder nogle interessante elementer. Blandt andet betegner deltidsbrandfolkenes organisation det som en spændende tanke at lade beredskabet overgå til staten.

Brandvæsen

Socialdemokraterne: Der kan ikke spares en tredjedel af beredskabets budget

I Deloittes budgetanalyse lægges der op til, at en række effektiviseringstiltag vil kunne give besparelser på mellem 400 og 500 mio. kr. om året på det danske redningsberedskab. Det svarer til næsten en tredjedel af beredskabets samlede budget, men Socialdemokraternes forsvarsordfører, Bjarne Laustsen, har ikke fantasi til at forestille sig, at der kan spares så meget på landets beredskaber. Danmark har nemlig allerede et prisbilligt beredskab, siger Bjarne Laustsen.

Brandvæsen

Budgetanalysen: Fuldtidsbrandfolk skal erstattes af deltidsbrandfolk

Der skal være langt færre fuldtidsbrandfolk på vagt om natten, og i stedet skal brandvæsenerne gøre brug af deltidsbrandfolk. Det foreslår Deloitte i budgetanalysen, hvor det også overvejes helt at afskaffe fuldtidsbrandfolk om natten på alle brandstationer med undtagelse af syv stationer i København og Aarhus samt på Frederiksberg. Deloitte mener også, at der kan spares 30 mio. kr. om året, hvis vagtformen døgnvagt afskaffes til fordel for 12-timers-vagter. Det vil nemlig gøre det muligt at anvende brandfolkene som kommunale servicemedarbejdere, der kun har brandslukningen som en del af deres opgaveportefølje.

Brandvæsen

Forventer at længere værnepligt vil styrke beredskabet

Fremover skal de værnepligtige i Beredskabsstyrelsen tilbringe ni måneder på beredskabscentrene. I dag er værnepligten kun på seks måneder. Forlængelsen, der er en del af denne uges beredskabsaftale, giver en besparelse på godt 6 mio. kr. om året, men hos Beredskabsstyrelsen mener man også, at den længere værnepligt styrker beredskabet.

Brandvæsen

Budgetanalysen: Statslig brandslukning er billigst

Fremover skal alle danske brandkøretøjer måske være orange. Ifølge Deloittes nye analyse af beredskabets struktur vil det i hvert fald være billigst for samfundet, hvis Beredskabsstyrelsen overtager al brandslukning, således at redningsberedskabet udelukkende bliver en statslig opgave. Alene på lønninger til ledelsen vil der ifølge Deloitte kunne spares 56 mio. kr. om året. Den samlede bemanding kan reduceres med godt 550 medarbejdere, 180 køretøjer kan udfases, og på bundlinjen vil besparelsen blive på 432 mio. kr. om året. Samtidig vurderer konsulenterne, at brandkøretøjerne trods nedlæggelse af en række brandstationer vil nå hurtigere frem.

Google Maps
Brandvæsen

Budgetanalysen: Disse brandstationer kan nedlægges

I de kommende dage kan du på BeredskabsInfo læse meget mere om den store budgetanalyse af det danske beredskab. Analysen har fire forskellige bud på, hvordan beredskabet kan organiseres i fremtiden, og disse modeller beskriver vi nøje. Men vi starter med en liste over de brandstationer, som det ifølge konsulentfirmaet Deloitte vil være muligt at nedlægge. Og selv store stationer som Glostrup, Gentofte, Gladsaxe, Haderslev, Dæmningen og Fælledvej er i spil.