En rekordstor andel af borgerne har tillid til politiet

Næsten 9 ud af 10 borgere har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Det viser en ny tryghedsundersøgelse fra Justitsministeriet. Undersøgelsen viser samtidig, at det fortsat er en stor andel af borgerne, der grundlæggende føler sig trygge, men at færre borgere i de særligt udsatte boligområder er grundlæggende trygge.

Justitsministeriet har i dag offentliggjort rapporten ”Tryghedsundersøgelse 2022”. Som en del af tryghedsundersøgelsen, der er udarbejdet af Justitsministeriets Forskningskontor, er borgerne blandt andet blevet spurgt, hvorvidt de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Og til det spørgsmål svarer hele 87 pct. af de adspurgte ”ja”.

Med 87 pct. positive tilkendegivelser er andelen af borgerne, der har tillid til dansk politi, rekordstor. Andelen, der i 2022 har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det, er både statistisk signifikant større end ved målingen i 2021 samt i forhold til de tre år forinden (2017-2019 samlet set) og de første fire år af den periode, undersøgelsen har eksisteret (2013-2016 samlet set). I de tidligere målinger varierede denne andel mellem 79 og 85 procent.

”Det er helt afgørende for os i politiet, at borgerne har tillid til, at vi kommer og hjælper, når de har brug for os. Dialogen med borgerne og tilliden mellem dem og os er en hjørnesten i vores arbejde. Og tilliden kommer ikke af sig selv, det kan vi se i adskillige andre lande. Derfor glæder undersøgelsens resultater mig også meget”, siger rigspolitichef Thorkild Fogde.

Færre trygge i de særligt udsatte boligområder

Udover tillid til politiet omfatter ”Tryghedsundersøgelsen 2022” – som i foregående år – en måling af borgernes oplevelse af grundlæggende tryghed i deres nabolag.

I 2022 angiver 89 pct. af borgerne i hele Danmark, at de grundlæggende føler sig trygge i deres nabolag. 7 pct. angiver, at de grundlæggende føler sig utrygge i deres nabolag, mens 4 pct. angiver, at de hverken føler sig trygge eller utrygge.

Andelen af borgere i hele Danmark, der grundlæggende føler sig trygge i deres nabolag, adskiller sig i 2022 ikke fra den tilsvarende andel i 2021, men er større end i perioden 2017-2019 samlet set, hvor 86-87 pct. af de adspurgte angav, at de grundlæggende følte sig trygge i deres nabolag.

Andelen, der grundlæggende føler sig trygge, er ligesom i forrige tryghedsundersøgelser mindre blandt borgerne i de særligt udsatte boligområder end blandt borgerne i resten af landet. Således angiver 72 pct. af borgerne i de særligt udsatte boligområder i 2022, at de grundlæggende føler sig trygge i deres nabolag. Samtidig angiver godt 3 ud af 10 (31 pct.) borgere i de særligt udsatte boligområder, at de har oplevet rocker- og bandeaktiviteter i deres nabolag, mens det samme gælder for 1 ud af 10 borgere i resten af landet.

”Det er bekymrende, at borgerne i Danmark ikke har lige adgang til tryghed. Det er en betydeligt mindre andel af borgerne i de særligt udsatte boligområder, der grundlæggende er trygge, og samtidig har tre gange så mange borgere i særligt udsatte boligområder oplevet rocker- eller bandeaktiviteter i deres nabolag som i resten af Danmark. Det er helt uacceptabelt, og jeg ser frem til at præsentere regeringens udspil til en ny bandepakke, som skal sætte bredt ind over for bandernes uvæsen. Med et endnu strammere greb om banderne får vi tryggere nabolag i hele Danmark”, siger justitsminister Peter Hummelgaard.

Annonce