Politi

Politiet køber nye karabiner

I 2023 påbegyndte politiet en udskiftning af sine våben med indkøb af en ny tjenestepistol. Dengang indgik Rigspolitiet en rammeaftale om levering af SIG Sauer P320. Nu har politiet så indgået en rammeaftale om levering af en ny karabin – politiets såkaldte “lange våben”. Det er karabinen SIG Sauer MCX, der over de næste år skal indfases i politiet.

Politi

Her er dansk politis kommende strømpistol

Når tre politikredse som et forsøg begynder at anvende strømpistoler, så bliver der tale om pistoler af typen Taser 10, der er produceret af den amerikanske virksomhed Axon Enterprise. Det amerikanske produkt er valgt uden udbud, fordi politiet vurderer, at kun Taser 10 fra Axon kan leve op til de krav, som stilles i det to-årige pilotprojekt.

Foto: Rigspolitiet
Politi

Nyt it-system til alarmcentralerne er forsinket – og tidshorisonten er ukendt

Egentlig skulle et nyt og tiltrængt it-system til landets alarmcentraler have været sendt i udbud sidste år. Men projektet er skudt til hjørne. Rigspolitiet har således besluttet, at man vil analysere ”en mulig alternativ anskaffelsesstrategi”, og når den analyse er afsluttet, skal der laves en helt ny tidsplan. Derefter følger en ny forelæggelse for Statens It-råd og Finansudvalget – og dermed har det nye system meget lange udsigter.

Politi

Dansk politi skal have nye tjenestepistoler

Politiet er blevet tilført økonomiske midler til over en årrække at udskifte sin våbenplatform. Som det første er der nu indgået aftale om leverance af politiets nye tjenestepistol, SIG Sauer P320. SIG Sauer P320 skal erstatte den nuværende tjenestepistol H&K USP Compact, der blev indført i dansk politi i 1998. Senere skal en ny karabin afløse både maskinpistolen H&K MP5 og karabinen Colt Canada M/10.

Politi

Politiets evaluering af indsatsen i Fields: Alt gik godt

Københavns Politi lever til fulde op til kravene i den strategi, som blev udarbejdet efter terrorhændelserne i 2015, og politiet har såvel kapacitet som kapabilitet til at håndtere større uvarslede hændelser. Sådan lyder nogle af konklusionerne i Københavns Politis evaluering af hændelsen i Fields den 3. juli 2022, hvor der ikke er identificeret problemer med politiets indsats.

Politi

En rekordstor andel af borgerne har tillid til politiet

Næsten 9 ud af 10 borgere har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Det viser en ny tryghedsundersøgelse fra Justitsministeriet. Undersøgelsen viser samtidig, at det fortsat er en stor andel af borgerne, der grundlæggende føler sig trygge, men at færre borgere i de særligt udsatte boligområder er grundlæggende trygge.

Politi

Politiet tester elektriske patruljevogne

Rigspolitiet har indkøbt 10 VW ID4 GTX patruljevogne, som skal fordeles i fire forskellige politikredse. Dermed søsættes et pilotforsøg med uniformerede elektriske patruljevogne, hvor erfaringerne med brugen af elbiler i beredskabet skal afdække muligheden for et grønnere alternativ til de dieseldrevne patruljevogne.

Foto: Rigspolitiet
Politi

Politiet udvider med 25 ekstra ATK-køretøjer

Som led i en styrkelse af Automatisk Trafikkontrol (ATK) udvider politiet nu det samlede antal ATK-køretøjer fra 82 til i alt 107. Det sker på baggrund af den seneste politiske flerårsaftale for politiet. Den nye model af ATK-køretøjerne, som politiet nu har taget i anvendelse, rummer samtidigt en række forbedringer i forhold til den tidligere model.