Kontrakt på Københavns Politis HS2-vagtcentralsystem i udbud

Kontrakten på de kommende fire års support, vedligeholdelse og videreudvikling af Københavns Politis særlige vagtcentralsystem, HS2, er blevet sendt i udbud. Kontrakten, der har en værdi på 36 mio. kr., skal understøtte, at Københavns Politi kan opretholde den operative parathed døgnet rundt og i værste fald kan drive en større politiaktion i flere døgn i træk. HS2 skal derfor holdes i konstant drift uden nedbrud.

Københavns Politis vagtcentral, der er placeret på Politigården i København, kaldes Hovedstation (HS). Systemnavnet HS2 er afledt heraf. HS2 er et operationelt system, der anvendes på Politigården og på enkelte andre politistationer i hovedstadsområdet. Det er support, vedligeholdelse og videreudvikling af dette system, som nu er i udbud.

HS2 anvendes af Københavns Politis vagtcentral ved disponering af ressourcer under politiets indsats ved de forskellige opgaver, hvor politiet tilkaldes. HS2 er designet for 100 pct. oppetid. Københavns Politi skal kunne opretholde den operative parathed døgnet rundt og skal i værste fald kunne drive en større politiaktion i flere døgn i træk. HS2 skal derfor holdes i konstant drift uden nedbrud. Af samme grund tillades servicevinduer ikke. HS2 er ved kontraktens indgåelse klassificeret til HEM og afvikles på tekniske platforme (såsom Mac OS X), der må betegnes som tidssvarende, oplyser Rigspolitiet.

Erstattes måske af landsdækkende system

Driften af HS2 varetages på Politigården, hvor teknikoperatører i døgnbemanding varetager og overvåger systemets drift og yder basal support til de øvrige brugere af HS2.  Teknikoperatørerne er dog afhængige af leverandørens assistance til support og vedligehold. Leverandøren skal via sin organisation og bemanding sikre, at sådan assistance fra højt kvalificerede medarbejdere er tilgængelig døgnet rundt.

Den kommende leverandør skal endvidere videreudvikle og modernisere systemet.  Leverandøren skal i øvrigt aktivt medvirke til at systemet fungerer efter hensigten — herunder opfylder brugernes krav til performance og funktionalitet. Leverandøren skal i den forbindelse kunne varetage løbende vedligeholdelse, uden at kompromittere kravene til sikkerhed, opretholdelse af performance og funktionalitet, samt 100 pct. oppetid.

Kontrakten er på fire år med en forventet værdi på 36 mio. kr. Desuden kan den forlænges med op til to år. Samtidig understreger Rigspolitiet dog også, at der er planer om at udfase HS2 i forbindelse med etableringen af en landsdækkende vagtcentralløsning, hvilket vil kunne betyde, at HS2 må udfases inden for de 48 måneder, som kontrakten løber. Desuden overvejes at in-source dele af den ydelse, der er omfattet af udbuddet, hvilket vil kunne reducere kontraktværdien med ca. 1/3.

Annonce