Vil styrke hjælpen til PTSD-ramte betjente

En kortlægning og evaluering af PTSD blandt politi- og fængselsbetjente viser, at politi- og fængselsbetjentes arbejde er blevet mere krævende og psykisk belastende. Justitsministeriet igangsætter derfor en række initiativer i politiet og kriminalforsorgen for at styrke myndighedernes håndtering og forebyggelse af PTSD hos medarbejderne.

Justitsministeriet igangsatte i efteråret 2019 en ekstern kortlægning af omfanget af PTSD blandt politi- og fængselsbetjente i Danmark, Grønland og Færøerne samt en evaluering af den eksisterende indsats i politiet og kriminalforsorgen.

Kortlægningen og evalueringen er blevet gennemført af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), der i dag har offentliggjort de endelige resultater.

Kortlægningen viser overordnet, at 3,7 pct. af de nuværende politibetjente ifølge spørgeskemaundersøgelsen opfylder diagnosekriterierne for PTSD, mens 13,5 pct. af fængselspersonalet opfylder diagnosekriterierne for PTSD. Generelt mener både politi- og fængselsbetjente, at de eksisterende indsatser og støttetiltag overordnet fungerer godt, men de peger på en række strukturelle, kulturelle og organisatoriske forhold, som i praksis udgør barrierer for indsatserne.

Fokus på debriefinger og forebyggende psykologsamtaler

Justitsministeriet vil derfor hurtigst muligt igangsætte en række initiativer, der skal være med til at styrke indsatsen for PTSD-ramte politi- og fængselsbetjente:

  • Politiet skal øge fokus på det psykiske arbejdsmiljø i lederudviklingsforløb og yderligere udvikle opfølgningen efter voldsomme hændelser (debriefinger).
  • Regeringen vil med en ny flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden uddanne 300 ekstra politibetjente, som i de kommende år vil styrke politiet og lette presset på politibetjentene.
  • Kriminalforsorgen skal styrke beredskabet og opfølgningen efter hændelser i tjenesten, igangsætte forebyggende psykologsamtaler og oprette en ny kontaktpersonsordning.
  • Regeringen har herudover med finanslovforslaget for 2021 afsat ca. 95 mio. kr., der bl.a. skal gå til at styrke kapaciteten i kriminalforsorgen og lette presset på fængselspersonalet.
  • Justitsministeren vil drøfte med forligskredsen bag kriminalforsorgens flerårsaftale, hvordan udfordringerne kan håndteres frem mod, at der skal forhandles en ny flerårsaftale i efteråret 2021, hvor der skal tales om de grundlæggende strukturelle problemer i fængsler og arresthuse.

”Vores politi- og fængselsbetjente løser en enormt vigtig samfundsopgave og bidrager helt afgørende til vores allesammens tryghed og sikkerhed. Derfor ser jeg med stor alvor på omfanget af PTSD-ramte betjente2, siger justitsminister Nick Hækkerup – og fortsætter:

”Jeg nu har nu bedt Rigspolitiet og kriminalforsorgen om at igangsætte en række initiativer, der skal være med til at forbedre den nuværende indsats for PTSD-ramte medarbejdere. Og derudover vil vi med den kommende flerårsaftale for politiet samt finanslov for 2021 afsætte flere midler til politiet og fængslerne, så vi kan lette arbejdspresset for de ansatte. Vi har et ansvar for at sikre, at betjente, der udsættes for voldsomme hændelser på arbejdspladsen, og som rammes af f.eks. PTSD, får den støtte og hjælp, de har brug for. Det skylder vi dem”.

Annonce