Brandvæsen

Mobilhospital fra Beredskabsstyrelsen doneres til Ukraine

Som følge af den nuværende sikkerhedspolitiske situation har regeringen efter aftale med Ukraine besluttet at donere Beredskabsstyrelsens mobilhospital. Mobilhospitalet vil kunne blive taget i brug af ukrainske civile myndigheder, hvis der ses behov. Mobilhospitalet bemandes med lokalt sundhedspersonel, men Beredskabsstyrelsen har mulighed for at bistå med oplæring af ukrainsk personel.

Brandvæsen

Beredskabsstyrelsen overtager opgave fra Falck

I en noget usædvanlig konstruktion overtager Beredskabsstyrelsen på Bornholm nu opgaven med at rykke ud ved redningsopgaver i søer og havne på øen. Hidtil har Bornholms Regionskommune betalt Falck for at varetage disse opgaver med et dykkerberedskab, men fra 1. marts 2022 skal opgaven – i hvert fald midlertidigt – varetages af den statslige myndighed.

Brandvæsen

Borgerforslag: Giv deltidsbrandfolk lov til at anvende grønne blink på deres biler

På kort tid har over 1.300 danskere skrevet under på et borgerforslag, der vil give landets deltidsbrandfolk lov til at montere et grønt blink i deres private biler. Blinket skal fungere som advarsel til de øvrige bilister, så de kan se, at der er tale om en deltidsbrandmand, der er på vej til brandstationen for at rykke ud. Hvis man når op på 50.000 støtter, skal forslaget behandles i Folketinget.

Præhospital

To regioner vil købe nyt kontrolrumssystem til AMK-vagtcentralerne

Region Sjælland vil anskaffe et nyt kontrolrumssystem til AMK-vagtcentralen i Næstved og mobilapplikationer til de præhospitale enheder i regionen. Aftalen om leverance og vedligeholdelse er sendt i udbud og vil få en løbetid på hele 10 år. Samtidig vil Region Nordjylland få option på at koble sig på Region Sjællands udbud og købe et tilsvarende kontrolrumssystem.

Brandvæsen

Ny aarhusiansk brandstation tegner til at blive 10 mio. kr. dyrere

Om små to år forventer Østjyllands Brandvæsen at kunne tage en ny brandstation i Højbjerg i brug. Dermed er byggeriet blevet forsinket i et år. Og allerede inden byggestart tegner brandstationen til at blive mærkbart dyrere end ventet. Selv om byggeriet er blevet beskåret med 120 m2 for at reducere omkostningerne, så vurderes det, at den afsatte leasingramme skal øges fra 41,5 mio. kr. til 51,5 mio. kr.

Autohjælp

Redning Danmark-selskab i Ringsted går konkurs

Sidste år overtog Redning Danmarks hovedselskab omkring halvdelen af det selskab, som driver Redning Danmarks station i Ringsted. Men nu er det slut – skifteretten i Roskilde afsagde i denne uge konkursdekret over Redning Danmark Ringsted ApS, der dermed bliver det seneste i en lang række af konkurser blandt Redning Danmarks lokale selskaber.

Præhospital

Ambulancer i Region Sjælland bemandes nu med redderelever

En kombination af mangel på reddere og højt sygefravær har fået Region Sjælland til at aktivere den særlige dispensation, som giver mulighed for at bemande ambulancerne med ikke-uddannede ambulancefolk. Den ene plads på flere ambulancer bemandes derfor nu med redderelever, der har gjort deres tredje skoleperiode færdig. Og måske bliver det en permanent ordning.