10.000 borgere i Frederikshavn er blevet uddannet i førstehjælp

En evaluering af projektet ”Parat til hjertestart” viser, at 10.000 borgere og 600 hjemmeplejeansatte i Frederikshavn Kommune er blevet uddannet i førstehjælp. Samtidig er antallet af registrerede hjertestartere mere end fordoblet. Konklusionen er, at projektet alt i alt har styrket den såkaldte overlevelseskæde.

I Frederikshavn Kommune har Region Nordjylland, Frederikshavn Kommune, Hjerteforeningen og TrygFonden gennemført projekt Parat til hjertestart. Formålet med projektet har været at træne borgerne og hjemmeplejen i at træde til med hjælp ved hjertestop uden for hospital. Forsøgsperioden er nu afsluttet, men ordningen fortsætter.

Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) har udarbejdet en evalueringsrapport, der blandt andet viser, at projektet alt i alt har styrket den såkaldte overlevelseskæde.

Det er blandt andet sket ved, at 10.000 borgere og over 600 ansatte i hjemmeplejen er blevet uddannet i hjertelungeredning, samtidig med, at antallet af registrerede hjertestartere i kommunen er mere end fordoblet.

Annonce