Sjællandske regionspolitikere er skeptiske overfor at skifte førstehjælperordning

Arkivfoto.

Embedsmændene i Region Sjælland har allerede givet Trygfonden tilsagn om, at regionen vil skifte fra den nuværende førstehjælperordning, ”Danmark Redder Liv”, til Trygfondens konkurrerende ordning, ”Hjerteløber”. Men de sjællandske regionspolitikere valgte i første omgang at underkende embedsmændenes indstilling. De ønsker en nærmere analyse.

Siden 2018 har Region Sjælland deltaget i et projekt om brug af frivillige førstehjælpere, som via en app kan kaldes ud til hjertestop i nærheden. Alle uddannede kan tilmelde sig førstehjælperordningen, ”Danmark Redder Liv”, som drives i et samarbejde mellem Region Sjælland, Region Syddanmark, virksomheden FirstAED og Dansk Folkehjælp. I dag er ca. 2.000 af regionens borgere tilmeldt ordningen.

I Region Hovedstaden og Region Midtjylland anvendes en lignende ordning til frivillige førstehjælpere, de såkaldte ”hjerteløbere”. Denne ordning administreres af Trygfonden. Borgere i Region Sjælland kan også tilmelde sig hjerteløberordningen, hvilket ca. 4.700 har gjort. I modsætning til ”Danmark Redder Liv” kræver Trygfonden dog ikke, at man skal have et førstehjælpskursus for at blive tilmeldt ”Hjerteløber”, ligesom Trygfonden ikke indhenter børneattest.

Ønsker én fælles løsning

I Region Sjælland har embedsmændene i regionens Præhospitalt Center indledt dialog med Trygfonden om mulighederne for, at regionen i stedet tilslutter sig ”Hjerteløber”, der er den største ordning, både på landsplan og i Region Sjælland. Omlægningen kan i givet fald ske omkring påske 2020.

”Præhospitalt Center har givet foreløbigt tilsagn til samarbejdet, for at det tekniske arbejde med integration af de to ordninger kan starte så hurtigt som muligt. Den tekniske integration betales af Trygfonden”, oplyser Præhospitalt Center.

Om baggrunden oplyser Præhospitalt Center:

”Administrationen vurderer, at det er vigtigt at arbejde henimod at få én fælles løsning i hele landet, mens det er mindre væsentligt, hvem der administrerer ordningen. Én fælles ordning vil forbedre chancerne for at tilkalde hurtig hjælp fra et større korps af frivillige førstehjælpere, da der kan kaldes ud via et fælles system (en app). Med regionens spredte geografi er det særligt vigtigt, at der er adgang til at tilkalde alle frivillige førstehjælpere i nærområdet. Derudover betyder et fælles system også bedre muligheder for at kunne tilkalde alle dem, der pendler eller på anden vis rejser mellem Region Sjælland og de øvrige regioner”.

Politikere var uenige med embedsmænd

Præhospitalt Centers indstilling til politikerne om, at regionen skifter fra ”Danmark Redder Liv” til ”Hjerteløber”, er dog blevet underkendt af de sjællandske regionspolitikere. Politikerne ønsker i stedet en yderligere belysning af den nuværende ordning samt en redegørelse for forskellen på de to forskellige ordninger.

Derfor har embedsmændene nu fået til opgave at belyse sagen yderligere på et ekstraordinært udvalgsmøde.

Annonce