Akuthjælpere med smartphones og GPS klar til udrykning

Arkivfoto

I dag indviede Region Syddanmark den nye akuthjælperordning på Langeland. Akuthjælperne skal sikre hurtig førstehjælp, og forventningen er, at de i gennemsnit kan være fremme hos patienterne ca. 6 minutter hurtigere end ambulancen. Akuthjælperne er udstyret med smartphones med GPS, og dermed kan AMK-vagtcentralen altid alarmere de nærmeste akuthjælpere, der sendes ud til både sygdom og ulykker, hvis det vurderes, at de kan gøre en forskel.

På Langeland tager det i gennemsnit 12 minutter for en ambulance at nå frem, men Det Europæiske Råd for Genoplivning anbefaler, at der højest går fem minutter, før en ambulance med sundhedsfagligt personale ankommer til et hjertestop. Og det er baggrunden for etableringen af akuthjælperordningen, der i dag blev indviet af Thyge Nielsen (V), som er formand for Region Syddanmarks akut og ø-udvalg.

Et GPS-system installeret i mobiltelefonen sikrer, at de personer, der er geografisk tættest på f.eks. en patient med hjertestop, tilkaldes først. Og med det nye GPS-system kan de frivillige akuthjælpere være fremme hos patienterne på ca. 5½ minut, hvilket er en markant forbedring i forhold til før GPS-systemet blev indført.

”I regionsrådet har vi siden 2007 igangsat en række initiativer for at skabe tryghed i regionens yderområder. Vi har ydet støtte til frivillige akuthjælperordninger på småøer uden broforbindelse. Og med hjælp fra statens pulje til sundhedsindsatser i yderområder har regionen i 2011 og 2012 givet støtte til etablering af frivillige førstehjælperordninger de steder i regionen, hvor det tager længst tid for regionens præhospitale indsats at komme frem, som det nordligste og sydligste Langeland”, fortalte Thyge Nielsen i sin indvielsestale.

På Langeland er Region Syddanmark allerede en del af et samarbejde med Langeland Hjertestarterforening og Langeland Kommune. Langeland Hjertestarterforening har stablet en unik hjertestarterordning på benene, hvor frivillige rykker ud ved hjertestop, men den nye akuthjælperordning er en udbygning af den oprindelige hjertestarterordning på to centrale områder.

”For det første tilkaldes de akuthjælpere, der er tættest på 112-hændelsen nu via det nye GPS-system på en mobiltelefonapplikation. For det andet rykker de frivillige akuthjælpere ikke kun ud til 112-opkald om hjertestop, men generelt til 112-opkald på Langeland i de tilfælde, hvor AMK-vagtcentralen i Odense vurderer, at de frivillige akuthjælpere kan gøre en forskel, inden ambulance, akutbil, akutlægebil eller helikopter når frem”, sagde Thyge Nielsen.

Det afgørende element i førstehjælpen ved et hjertestop er tidshorisonten. Derfor er der også klare retningslinjer for, hvordan de 180 frivillige førstehjælpere på Langeland skal agere, når alarmen går. De har alle sammen en mobiltelefon med GPS-systemet installeret. Når alarmen går, sender alarmcentralen en sms til de ni førstehjælpere, der er nærmest patienten.

De første tre, der melder tilbage, at de er klar til at hjælpe, får tildelt en klar rolle. Den første, der ankommer, skal straks gå i gang med hjertemassage. Den anden førstehjælper får via GPS-rutevejledning at vide, hvor den nærmeste hjertestarter er placeret. Den skal derefter hentes og bringes til patienten. Den tredje hjælper, der melder sig, får besked på at assistere den første med hjertemassage og samtidig stå for kontakten til vagtcentralen.

Den nye ordning er blevet til i et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Odense Universitets Hospital, Dansk Selskab for Akut Medicin, Langelands Hjertestarterforening og Region Syddanmark.

Annonce