Præhospital

Ny præhospital direktør i Region Syddanmark

Region Syddanmark ansætter pr. 1. august 2024 Rolf Dalsgaard Johansen som ny præhospital direktør. Han skal stå i spidsen for en styrkelse af hele det præhospitale område, som nu får sin egen direktion. Rolf Dalsgaard Johansen er 49 år og kommer fra en stilling som direktør for Social og Sundhed i Haderslev Kommune.

Præhospital

Ønsker ny model for bemanding af paramedicinerambulancer

Siden 2016 har Region Syddanmark officielt haft 13 paramedicinerambulancer. Men antallet af paramedicinere er i mellemtiden steget kraftigt, så der er nu 273 i regionen. Derfor er det i praksis langt flere ambulancer end de 13, som bemandes med paramedicinere. Regionen ønsker derfor at ændre modellen, således at det ikke længere kun er de 13 ambulancer, der defineres som paramedicinerambulancer.

Præhospital

Vil flytte ambulancestationen i Vejle væk fra midtbyen

Fra 2025 vil ambulancerne i Vejle få en ny placering. I dag rykker de ud fra en station i bymidten, men forholdene på station er trange. Samtidig vurderer Region Syddanmark, at en placering med hurtig adgang til motor- og indfaldsvejene samlet set vil give en bedre dækning. Den ændrede placering kan dog gøre, at det bliver nødvendigt at etablere en ny ambulancestation i Bredsten.

Præhospital

Ambulancekørsel i Region Syddanmark er nu i udbud

Ambulancekørslen i Trekantområdet i Region Syddanmark er nu sendt i udbud. Den 10-årige kontrakt har en anslået værdi på 1,5 mia. kr., og der vil være driftsstart den 1. september 2025. I udbuddet vægter økonomi 60 pct., kvalitet 20 pct. og driftssikkerhed 20 pct. Tre ambulanceoperatører og fire øvrige aktører har vist interesse for udbuddet.

Præhospital

Fyn får en ny akuthjælperordning

En gruppe borgere i Broby og omegn har dannet en akuthjælpergruppe, som gerne vil hjælpe til ved alvorlig sygdom og tilskadekomst. Region Syddanmark har nu nikket ja til den nye akuthjælperordning på Fyn. Det er første gang, at regionen godkender en ny akuthjælperordning i et område, som har mindre end 15 minutter til en ambulancestation.

Præhospital

Akutbil bemandes fremover i ferieperioderne

Akutbilen i Nørre Nebel får fremover en ret unik dækningsperiode. Hidtil har akutbilen været bemandet døgnet rundt i de tre sommermåneder, men nu ændres den til et 12-timers beredskab i fem måneder om året. De to ekstra måneder fordeles på de andre ferieperioder, således at akutbilen – udover sommermånederne – fremover bl.a. bemandes i tre dage i pinsen og fire dage i Kr. Himmelfartsferien.