Præhospital

FOA: Ambulancekørsel skal ikke sendes i udbud

I den kommende tid skal politikerne i Region Syddanmark tage stilling til, om regionens ambulancekørsel helt eller delvist skal sendes i udbud. Hos FOA, der organiserer de offentligt ansatte ambulancereddere, er holdningen klar: Udbud af ambulancedriften skaber flugt fra faget, og derfor ligger opgaven bedst hos regionerne og ikke hos private operatører.

Præhospital

Ambulance Syd sender fem ambulancer til Ukraine

Sundhedsministeriet har bedt alle fem regioner om at donere ambulancer samt medicinsk og medicoteknisk udstyr til Ukraine, og torsdag morgen kører fem ambulancer fra Ambulance Syd afsted fra Kolding mod Polen. De er bemandet med 14 medarbejdere fra Ambulance Syd, som leverer ambulancerne til et EU-lager i Polen tæt ved den ukrainske grænse.

Præhospital

Fire initiativer og 8 mio. kr. skal hjælpe presset ambulancetjeneste

I løbet af 2021 steg antallet af A- og B-kørsler i Region Syddanmarks ambulancetjeneste med 27 pct. Det presser ambulancetjenesten, og derfor vil regionen nu igangsætte fire initiativer: AMK-vagtcentralen skal have en opkvalificering for at kunne sortere i bl.a. sygehusenes bestillinger, der skal være flere disponenter, ST-redderne skal kunne varetage flere kørselstyper, og der skal indsættes tre ekstra sygetransporter.

Præhospital

Reddere i Ambulance Syd kan se frem til at få en fastholdelsesbonus

Ambulanceredderne i Ambulance Syd kan se frem til at få en fastholdelsesbonus på 12.000 kr. som et engangsbeløb. I alt får Ambulance Syd 7,9 mio. kr. ud af Region Syddanmarks samlede pulje på 214 mio. kr. fra vinterpakken. Reddernes kollegaer i Responce får derimod ikke bonus, da regionerne har besluttet, at pengene kun går til medarbejdere, der er ansat direkte af regionerne.

Præhospital

Nu bliver grænseoverskridende ambulancehjælp mere smidig

I løbet af denne måned bliver der etableret en digital integration og dermed direkte forbindelse mellem AMK-vagtcentralen i Odense og den tyske vagtcentral i Harrislee. Det vil sikre, at de tyske ambulancer, som dækker en del af Sønderjylland, kan rykke hurtigere ud, ligesom risikoen for fejl bliver mindre, når de nuværende – og manuelle – processer afskaffes.

Præhospital

Ambulance Syd har store problemer med at bemande ambulancerne

I 3. kvartal 2021 var 1,43 pct. af de ambulancer, som Ambulance Syd skulle levere, ikke tilgængelige – oftest på grund af mangel på personale. Det viser nye tal fra Region Syddanmark. Tidligere lå niveauet typisk på under 0,2 pct., men i sommeren 2020 begyndte andelen at stige. Også Responce har problemer med bemandingen, men på et væsentligt lavere niveau.