Præhospital

Akuthjælpere med smartphones og GPS klar til udrykning

I dag indviede Region Syddanmark den nye akuthjælperordning på Langeland. Akuthjælperne skal sikre hurtig førstehjælp, og forventningen er, at de i gennemsnit kan være fremme hos patienterne ca. 6 minutter hurtigere end ambulancen. Akuthjælperne er udstyret med smartphones med GPS, og dermed kan AMK-vagtcentralen altid alarmere de nærmeste akuthjælpere, der sendes ud til både sygdom og ulykker, hvis det vurderes, at de kan gøre en forskel.

Brandvæsen

Fire brandstationer lukkede i 2011

Danmark mistede i alt fire brandstationer i 2011, hvor fem hjælpebrandstationer blev nedlagt, mens en enkelt ny brandstation blev oprettet. Det viser nye tal fra Beredskabsstyrelsen. Også antallet af brandkøretøjer faldt, således at der nu er 1.743 brandkøretøjer – hvilket er 20 færre end i 2010. Over en årrække er både antallet af autosprøjter og tankvogne reduceret, mens der er kommet væsentligt flere drejestige og redningslifte.

Præhospital

Region Syddanmark skal have ny AMK-vagtcentral

Region Syddanmark vil investere omkring 6 mio. kr. i en ny AMK-vagtcentral, som skal indrettes i en pavillon på 250 m2 på Odense Universitetshospital. Den nye vagtcentral etableres som en direkte konsekvens af regionernes nye kontrolrumssystem, for det store projekt, hvor vagtcentralernes IT-setup skiftes ud, kræver nemlig, at der i alle regionerne etableres et nyt kontrolrum, hvor de nye systemer kan installeres og testes – samtidig med, at den normale drift kan fortsætte i de gamle lokaler.

Præhospital

Roskilde Brandvæsen leaser 14 busser

Sidste år besluttede Roskilde Kommune at hjemtage kommunens dagcenter- og genoptræningskørsel, efter at Roskilde Brandvæsen i en udbudsrunde havde afgivet det mest fordelagtige tilbud. Siden da har brandvæsenet gennemført de mange daglige kørsler med lejede busser, men nu har brandvæsenet indgået en aftale om at anskaffe 14 busser til en samlet pris på 7,1 mio. kr. Busserne vil blive leaset.

Brandvæsen

Påsatte brande blev dyre for Nordsjællands Brandvæsen

Sidste år havde Nordsjællands Brandvæsen 744 udrykninger mod 671 i 2010, og en del af forklaringen på den store stigning er, at der i 2011 har været mange påsatte brande. De 73 ekstra udrykninger har været dyre for det fælleskommunale brandvæsen, som brugte 418.000 kr. mere end ventet på udkaldsbetaling til brandfolkene. Derfor betegner brandvæsenet også årets underskud på 133.000 kr. som tilfredsstillende.

Brandvæsen

Aabenraa vil med i fælles indkøb af drejestiger

Aabenraa Kommune har i dag to drejestiger, der begge er nedslidte og af ældre dato. I år forventer man, at den ene drejestige, som er fra 1972, kasseres under det årlige eftersyn, og den anden drejestige, som er fra 1982, er det blevet svært at skaffe reservedele til. Derfor ønsker Aabenraa Brand & Redning, at kommunen investerer 4 mio. kr. i en ny drejestige, der skal indkøbes i et fælles udbud, som også en række andre kommuner deltager i. Den nye drejestige skal fremover være kommunens eneste.

Præhospital

Falck satser på lægehelikoptere – men taber stadig penge

Falck forventer, at Danmark får en permanent og landsdækkende lægehelikoptertjeneste, og derfor har redningskoncernen investeret i en styrkelse af organisationen i selskabet Falck DRF Luftambulance, som står for Falcks danske lægehelikopteraktiviteter. Men de nuværende aktiviteter – som omfatter lægehelikoptere i Niebøl og Ringsted – er fortsat en underskudsforretning for Falck, som i 2011 tabte 2,2 mio. kr. på driften af de to helikoptere.

Autohjælp

Dieseltyverier giver flere autohjælpsopgaver

Dieselprisen er på himmelflugt, og hos Dansk Autohjælp kan man tydeligt mærke en af konsekvenserne: Selskabet får stadig flere sager med bilister, som har fået stjålet diesel fra deres parkerede biler. Brændstoftyvene går nemlig ikke længere kun efter private olietanke, nu kan heller ikke almindelige bilister vide sig sikre.