BIOS vil have reduceret bod

I øjeblikket skal BIOS hver måned betale en bod på ca. 4,5 mio. kr. til Region Syddanmark for manglende overholdelse af selskabets ambulancekontrakt med Region Syddanmark. Beløbet er det maksimale, som en bod ifølge kontrakten kan udgøre, nemlig 15 pct. af kontraktsummen. Men BIOS mener, at bodssystemet er for strengt og vil have det ændret.

Det er manglende leverance af det aftalte antal ambulanceberedskaber, som har ført til, at BIOS fra årsskiftet – hvor kontraktens indkøringsperiode sluttede – har betalt en månedlig bod til Region Syddanmark. Men det hollandske selskab vil arbejde for at få ændret bodssystemet.

”Det er et ekstraordinært strengt bodssystem, som er meget hårdere end i de andre danske regioner. Derudover mener vi heller ikke, at bodssystemet matcher omstændighederne for vores opstartsperiode og tager højde for den generelle reddermangel, der er i Danmark. Dermed bliver bodssystemet ekstra hårdt. Så jeg glæder mig til fortsat dialog med Region Syddanmark om bodsystemet”, siger han til TV 2 Fyn og henviser til et møde om bodssystemet i regionen i sidste uge.

”Der er ingen tvivl om, at hvis det stod til mig, ville man kigge på bodssystemet, fordi omstændighederne i kontrakten ikke matcher virkeligheden. Virkeligheden har overhalet kontrakten indenom. Og derfor vil jeg gerne have en dialog med regionen, så bodssystemet kan blive et incitament og en motivation for os som operatører i stedet for bare at være en straf”, uddyber Morten Hansen.

Region: Ændringer kommer ikke på tale

Ifølge konstitueret direktør for sundhedsområdet i Region Syddanmark, Mads Haugaard, kommer det dog ikke på tale at ændre bodssystemet. Ifølge ham har drøftelserne omkring systemet gået på teknikaliteter vedrørende mobiliseringstider samt til- og frameldinger af beredskab.

”Det er rigtigt, at vi er i dialog med Responce og BIOS omkring bodssystemet, men det drejer sig om, hvordan beregningerne udføres – ikke bodens størrelse. Og der er absolut ingen udsigter til, at vi lemper de krav”, fastslår han.

Annonce