Danfoss-ambulance i Nordborg

Nordborg Kommune har indgået en aftale med industrivirksomheden Danfoss om at virksomhedens beredskab fremover skal deltage i den præhospitale indsats i kommunen. Prisen for aftalen er 1,5 mio. kr. om året. Danfoss, der i forvejen har et større bedriftsværn og råder over en VW Transporter ambulance, ansætter som led i aftalen fire reddere, så beredskabet ialt har 10 ansatte.

Dermed er man i stand til at rykke ud døgnet rundt, og Danfoss garanterer at ambulancen afgår fra Danfoss inden 1 minut fra alarmen er modtaget. Nordborg Kommune regner med at den nye aftale vil medføre at den gennemsnitlige responstid falder fra 16 til 6 minutter. Selv om dette mål er forholdsvis optimistisk, er der ingen tvivl om at et lokalt beredskab vil medføre væsentligt bedre responstider.

Det var mange års utilfredshed med udrykningstiderne fra Sønderborg, der fik Nordborg Kommune til at undersøge muligheden for et alternativt, lokalt beredskab. “30 års utryghed er slut”, siger borgmester Jan P. Jensen.

Ifølge ambulancebekendtgørelsen har amterne ansvaret for ambulancetjenesten, og en kommune kan således ikke bare oprette sin egen ambulancetjenesten. Derfor er Danfoss-ambulancen også reelt en “Hurtig Respons Enhed”, idet den ikke må transportere patienten til sygehuset. Den rykker ud samtidig med en Falck-ambulance, og starter behandlingen på stedet indtil ambulancen er fremme.

Efter hvad BeredskabsInfo erfarer har Sønderjyllands Amt ikke været involveret i Nordborg Kommunes planlægning. Direktøren for amtets sundhedsforvaltning, Karsten Hundborg, siger til BeredskabsInfo, at amtet dagen efter offentliggørelsen af Danfoss-aftalen modtog en henvendelse fra Nordborg Kommune, bilagt kommunalbestyrelsens beslutning om at etablere et beredskab. Sønderjyllands Amt er i den anledning blevet bedt om en udtalelse om bl.a. det juridiske i sagen, og det vil amtet nu kigge nærmere på. Amtsborgmester Kresten Philipsen har dog til pressen udtalt, at han synes ordningen er et fint initiativ.

Divisionsdirektør Allan Søgaard Larsen fra Falck siger til BeredskabsInfo, at Falck i sit tilbud til Nordborg Kommune foreslog at drive et lokalt beredskab i samarbejde med Falck-stationen i Sønderborg, for at sikre den løbende rutinering i præhospital kompetence, jf. ambulancebekendtgørelsen. Samtidig afgav Falck et tilbud på en Hurtig Respons Enhed i Nordborg, bemandet med en behandleruddannet ambulanceredder. Kommunen valgte imidlertid i stedet at indgå aftale med Danfoss, og om det siger Allan Søgaard Larsen: “Under forudsætning af, at der er tale om førstehjælpsindsats, og der efterfølgende, i henhold til ambulancebekendtgørelsen, fremsendes en almindelig ambulance til skadestedet, ser Falck ingen problemer i den foreslåede ordning. Såfremt ordningen bliver sat i værk, går Falcks Redningskorps gerne ind og understøtter med uddannelse m.v., men der har p.t. ikke været ført drøftelser om dette”.

Falck venter, at sagen vil blive taget op i Sundhedsstyrelsen.

Annonce