Danskerne er tilfredse med hjælpen fra ambulancer og vagtcentraler

Arkivfoto: Niels Aage Skovbo

En ny brugerundersøgelse fra regionerne tager pulsen på, hvordan patienter på tværs af landet oplever det akutte forløb, når de ringer 112 og får hjælp med ambulancen. Og tilfredsheden er meget høj. 96 pct. svarer således ”godt” eller ”meget godt” til deres samlede indtryk af forløbet, og kun 4 pct. svarer ”dårligt” eller ”meget dårligt”.

Undersøgelsen er gennemført blandt patienter, der har ringet 112 og fået sendt en akut ambulance i august eller september 2019.

Flere af regionerne har tidligere gennemført lignende undersøgelser i egen region, men det er første gang, at landets fem præhospitale akutberedskaber har gennemført en samlet undersøgelse med enslydende spørgsmål på tværs af regionerne.

Svarene viser, at patienterne i høj grad oplever at blive mødt med respekt af ambulancepersonalet og føler sig trygge ved deres håndtering af situationen. Desuden er patienterne meget tilfredse med hjælpen fra regionernes AMK-vagtcentraler, hvor de oplever, at den sundhedsfaglige medarbejder er imødekommende og forstår, hvorfor de ringer 112.

Undersøgelsen viser også, at der ikke er væsentlige forskelle på patienternes samlede oplevelse af tilfredshed på tværs af regionerne.

Behov for et bedre patientforløb

Formand for Danske Regioner og for regionsrådet i Region Syddanmark, Stephanie Lose (V), glæder sig over, at patienterne er tilfredse og trygge ved akuthjælpen på tværs af regionerne:

”Resultaterne tyder på, at vi er på rette kurs, når det handler om at sikre borgernes tryghed på det præhospitale område. Samtidig giver undersøgelsen også ny værdifuld viden om patienternes oplevelser og perspektiv. Den viden skal vi selvfølgelig navigere efter, så vi kan udvikle og styrke kvalitet og service i akuthjælpen”, siger Stephanie Lose, som gerne vil takke alle de patienter og pårørende, der har bidraget med svar.

Undersøgelsen viser lidt lavere tilfredshed ved spørgsmål om, hvorvidt patienterne oplevede at blive modtaget uden ventetid på hospitalet, og om de oplevede, at hospitalspersonalet havde fået besked om, hvorfor de kom. Præhospital direktør i Region Sjælland, Benny Jørgensen, glæder sig til at bruge den nye viden til at skabe endnu bedre patientforløb.

”Regionerne ser frem til at bruge den nye viden om patienternes oplevelser til at forbedre kvalitet og sammenhæng i det akutte patientforløb. Undersøgelsen tyder f.eks. på, at der er brug for at se på overgangen til hospitalet. Det er en kendt udfordring, og vi arbejder allerede med at styrke kommunikationen fra ambulance til hospital. Patienternes svar understreger, at vi bør sætte ekstra fokus på denne indsats”, siger Benny Jørgensen.

Den fælles, nationale rapport består af data fra 4.868 personer. På landsplan er svarprocenten 45. Borgerne har svaret på 22 spørgsmål. 14 spørgsmål handler om tilfredshed, mens otte er faktaspørgsmål. Svarene er sammenholdt med en række baggrundsvariable, f.eks. hastegrad, responstid, køn, alder osv. Tre ud af fire svar er fra patienter, resten er fra pårørende eller mangler angivelse af hvem, der har svaret.

Annonce